c

Trygghetssatsning blir nystart i Kviberg

I Kvibergs Ängar i Göteborg tar Skanska till nytänkande grepp för att bygga ett tryggt bostadskvarter. Här kan din joggingtur och grannens grillkväll lugna den äldre damen i trappuppgången bredvid. Hur det går till berättar Skanska på konferensen ’Building Sustainability’

Social hållbarhet och rätten till det offentliga rummet är samtalsämnet när Pia Sanger Schröder, marknadschef på Skanska Nya Hem i Göteborg, kliver upp på scenen till konferensen om hållbart samhällsbyggande. För henne är kopplingen tydlig: för att fler människor ska ta sig rätten att vistas i det offentliga rummet krävs att de känner sig trygga.

- Trygghet är en stor del av vårt liv och en viktig del när vi väljer var vi ska bo. Hemmet och området ska vara en oas där vi kan slappna av, återhämta oss och bjuda hem vänner. Det är lika viktigt att vi känner oss trygga utanför bostaden som inuti för att trivas.

Utmaningar och möjligheter

Kviberg ligger i nordöstra Göteborg och har varit ett socioekonomiskt utsatt område med lågt valdeltagande, sett som mindre attraktivt och mindre tryggt. Men här finns också stora möjligheter. Området ligger nära centrum och har mycket service, bland annat Göteborgs största mat- och begagnatmarknad. Dessutom har Kviberg en tydlig idrottsprofil med nybyggd multisportarena, klättring, beachvolleyboll, inomhusskidspår och stora grönområden.

Nu står Kviberg inför en nystart: obrukad mark blir till ett nytt, stort bostadsområde. Här bygger Skanska kvarteret Kvibergs Ängar, med 234 lägenheter och 19 radhus.

- Att vi bygger i sådana här områden, som historiskt har lägre betalningsförmåga och attraktivitet än områdena där det byggs flest bostadsrätter, är jätteviktigt. Det för med sig positiva sociala effekter som utökad kollektivtrafik, upprustad närmiljö och bättre kundunderlag för lokala verksamheter. Det ökar områdets status och trygghet i sig, men vi vill också ge något extra i Kviberg, säger Pia Sanger Schröder.

Gemensamt trygghetsmanifest

Trygghet blev ledordet för projektets hållbarhetsplan, men Skanska insåg snart att det inte räckte att fokusera på de egna husen. Därför bjöd man in områdets övriga byggherrar, arkitekter, landskapsarkitekter och trygghetsexperter till workshops för att sätta ihop ett gemensamt trygghetsmanifest.

Se filmklippet om Skanskas workshops för trygghet i Kviberg.

Målet var att en mångfald av människor ska kunna röra sig i området utan oro: barn, äldre, funktionsnedsatta, båda könen och olika kulturer. Resultatet blev en lista med åtgärdsförslag, som Skanska tog med till stadsdelen och den lokala polisen för att prioritera: gör vi rätt saker?

- Belysning, trafiksäkerhet och växtlighet stod såklart med på listan, men den viktigaste aspekten vi kom fram till var att skapa aktivitet och rörelse i området. Polisen kallar det ”Ögon på gatan”, att andra människor ser dig och kan ingripa om något händer. Därför bestämde vi oss för den lite ovanliga åtgärden att bygga en aktivitetsslinga, säger Pia Sanger Schröder.

Aktivitet ger trygghet

”Kvibergsrundan” blir en joggingslinga på 1.5 km runt kvarteren, som byggherrarna finansierar tillsammans. Den läggs i anslutning till bostadshusen och hålls upplyst vid de tider på dygnet då det kan kännas otryggt att springa i skogen. Underlaget blir lätt att ta sig fram på även med rullstol, rullator eller barnvagn. Utöver rundan har byggherrarna sökt bidrag hos Boverket för att bygga möjlighet till fler aktiviteter.

- Vi vill locka till spontan aktivitet som inte kostar någonting, även för andra än idrottare. Vi hoppas kunna bygga boulebana, grillplats, lekpark, odlingsmöjligheter och hundrastgård. Tanken är att många olika människor ska röra sig i bostadsområdet under stora delar av dygnet, så att vi helt enkelt får fler ögon på gatan, säger Pia Sanger Schröder.

Och sen då?

Satsningen på trygghet stannar inte vid Kviberg. Vid projektets slut ska Skanska utvärdera vad som gick att genomföra och är värt att ta med in i framtida projekt. En checklista lämnas vidare med processer, rutiner och åtgärdsförslag till kommande projektutvecklare och arkitekter.

- Kvibergs Ängar är ett spjutspetsprojekt där vi har lagt mycket kraft på att bygga ett tryggt kvarter. Nästa gång behöver vi inte börja om på noll. Så arbetar vi med många av våra hållbarhetssatsningar, på så vis bygger vi in fler och fler aspekter av hållbarhet i Skanskas samhällsutveckling, säger Pia Sanger Schröder.

Vad hoppas hon då att åhörarna minns när hon kliver av scenen? - Jag vill inspirera till att alla ska bidra till samhället med det de själva har kompetens, muskler och vilja till. Skanska är en stor aktör som har möjlighet att påverka, då ska vi göra det. Jag är glad att vara en kugge i det hjulet.

Fler trygghetsåtgärder i Kvibergs Äng

  • Smala körfält får bilar att köra långsammare
  • Häckar skiljer gångvägar från biltrafik
  • Fönster i miljöhus och cykelförråd ger insyn och utblick
  • Belysning ovanför förrådsdörrar
  • Jämnt belysta platser även utanför gångstråk ger synlighet i terrängen
  • Växtlighet som ger överblick: träd istället för stora buskar
Senast uppdaterad: 2018-10-22