c

Tre röster om utrustningen som räddar liv

För Skanskas Kent Johansson, Åsa Eklöv och Patrik Qvarforth är den personliga skyddsutrustningen en självklarhet i jobbet. En enkel livförsäkring om det oväntade inträffar – något de alla har egna erfarenheter av.

Skanskas Kent Johansson, Åsa Eklöv och Patrik Qvarforth har alla egna erfarenheter av hur viktig den personliga skyddsutrustningen är. ”Den räddar liv!”

Kent Johansson: ”Utan hjälm hade jag varit död”

Kent är skyddsombud på Slussen i Stockholm och konstaterar att han jobbat i riskfyllda branscher i hela sitt liv. Han började sin yrkesbana i den tunga industrin och kom till Skanska för 33 år sedan.
– Jag har jobbat med hjälm på huvudet hela mitt liv. Det skulle kännas konstigt att inte ha skyddsutrustningen på. Det har blivit en självklar del av jobbet och jag vet att den gör skillnad.

Kent menar det bokstavligen. En hjälm räddade hans liv, men inte på jobbet utan i en mc-olycka. En snäv kurva och en hal träbro fick motorcykeln att glida. Kent slog i räcket, hjälmen sprack och han låg medvetslös på sjukhus i fem dagar.
– För mig är det ingen skillnad på att använda hjälm privat eller i jobbet. När det finns en risk att skada sig, då ska den på. Utan hjälm den gången hade jag varit död.

Det skärpta kravet på att knäppa hjälmens hakrem är en naturlig utveckling av säkerhetsarbetet. Kent har själv tappat hjälmen åtta våningar ner, men som tur var stod ingen i vägen den gången.
– Jag vet att det finns de som tycker det är besvärligt med hakremmen, men det är så mycket som kan hända på våra arbetsplatser. Det räcker med att man snubblar eller tittar upp så far hjälmen i väg.

Han påminner alltid kollegor, till exempel om han ser någon som glömt knäppa remmen under hakan.
– Vi måste alla påminna varandra på ett vänligt och upplysande sätt. För att vi vill att alla ska komma hem hela från jobbet, säger Kent.

Åsa Eklöv: ”Arbetsgivaren måste ge rätt förutsättningar”

Åsa är hälsa- och säkerhetschef för region Hus Sydost i Linköping med stort fokus på användandet av skyddsutrustning i arbetet. Hon är väl medveten om vilka risker som möter medarbetarna varje dag.
– I slutändan handlar mitt jobb om att värna livet. Att vi ska ha medarbetare som kommer hem i samma skick som de gick till jobbet. Det är viktigt att arbetsgivaren ger rätt förutsättningar för att kunna jobba säkert, men lika viktigt att skapa en kultur där individen tar eget ansvar.

Att använda varselkläder, skyddsskor, skyddsglasögon, handskar och hjälm med knäppt hakrem – det ingår i jobbet. Ändå uppstår ibland diskussioner på arbetsplatserna.
– Jag förstår att det finns situationer där man upplever att PPE:n är i vägen, men jag tycker ändå att det är att lägga energi på fel saker. Fokus borde ligga på hur vi jobbar med damm, vibrationer eller förflyttning av material, inte huruvida det är obekvämt med hakrem, säger Åsa.

Den personliga skyddsutrustningen är just personlig. Den skyddar ingen annan än dig själv. Om inte du tycker det är viktigt så använd den för din familj, dina vänner och andra som bryr sig om dig, säger Åsa. Hon har själv erfarenhet av en skidolycka där en hjälm tog den värsta smällen.
– Jag blev påkörd i skidbacken och var sjukskriven i tre månader för hjärnskakning. Jag har alltid hjälm när jag cyklar, även korta sträckor, och självklart alltid när jag är ute på projekten. Egentligen tycker jag inte att det borde vara en fråga.

Patrik Qvarforth: ”Det hade troligen inte hänt med skyddshandskarna på”

Patrik är KMA-samordnare i distrikt Mitt Stockholm Region Betong och hans område är allt som rör tillverkning av färsk betong. Arbetsmiljöriskerna innefattar saker som backande betongbilar, arbete på hög höjd och stänk från betongpumpar.
– Vi hanterar mycket tung trafik på arbetsplatserna och där är varselkläderna oumbärliga för synligheten. Chaufförerna ser kanske bara huvudet och övre delen av kroppen, så även hjälmen blir en signal till att vara extra försiktig, säger Patrik.

En viktig del i hans arbete är att se till att alla vet vad som gäller på arbetsplatsen. Patrik möter ibland åkerier och underentreprenörer som har andra krav på den personliga skyddsutrustningen än Skanska.
– En grundförutsättning för att det ska funka med PPE:n är att alla får samma information. Det har blivit enklare sedan vi fick en digital arbetsplatsintroduktion att skicka ut till alla medarbetare och underentreprenörer. Utbildningen ska göras årligen, berättar Patrik.

Att utrustningen sedan används korrekt i vardagen tycker han är allas ansvar. Arbetsledare, skyddsombud och medarbetare, alla måste hjälpas åt och påminna om någon kollega glömt handskar eller skyddsglasögon.
– Det är mycket som kan hända på våra arbetsplatser. På en av mina tidigare arbetsplatser var det en person som fastnade med vigselringen i en krok och skadade handen svårt. Det hade troligtvis inte hänt om skyddshandskarna varit på.

PPE:n är en del av jobbet och branschen. Patrik tycker att fler borde ta sig tid att prova ut en hjälm som känns bekväm, ställa in hakremmen, välja handskar och glasögon som passar.
– Jag ser skyddsutrustningen som branschens egen uniform. Något som signalerar professionalism och yrkesstolthet, och att vi bryr oss om våra medarbetare på Skanska.

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Rekommenderad läsning