c

Träffa Skanska i Almedalen

Fler bostäder, ökad sysselsättning och bättre integration. Sverige står inför många utmaningar. Vi på Skanska vill bygga ett bättre samhälle. Lösningarna finns, det gäller bara att politiker och näringsliv tillsammans vågar tänka nytt och bygga hållbart.

Vi är en engagerad och mångsidig samhällsutvecklare med ambition att vara ledande i branschen inom grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Under Almedalsveckan medverkar vi gärna i seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal.  

Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska AB och Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige kommer i år igen att vara på plats under årets i Almedalsvecka. Ytterligare några talespersoner hittar du i pdf:en till höger.

Kontakta gärna oss för att diskutera hur vi kan bidra.

Senast uppdaterad: 2016-02-22

Rekommenderad läsning