c

Tankbeläggning ger vägarna längre liv

Tankbeläggning är en bra metod för att förlänga vägars livslängd. Därför har två team från Region Asfalt i södra Sverige i sommar gjort stora arbeten längst upp i norr.

Vägar kräver som bekant underhåll för att hålla sig i gott skick. Att lägga helt ny asfalt är dock ett stort ingrepp, och Skanska erbjuder därför ett alternativ i form av tankbeläggningar.

Det är en enklare och billigare metod att ge vägar ett nytt slitskikt och samtidigt laga sprickor där vatten annars kan tränga in och skada vägen.

I sommar har Region Asfalt utfört totalt närmare 3 miljoner kvadratmeter, vilket gör totalt cirka 460 kilometer, tankbeläggning på vägar i Norr- och Västerbotten.

Två gäng på plats

– Det var en stor upphandling som Trafikverket gjorde. Vi fick uppdraget och har under juni haft två gäng på plats, ett i Norrbotten och ett i Västerbotten, berättar produktionschefen Fredrik Elg.

– Tankbeläggningar läggs på lite mindre trafikerade vägar. I norr går vägarna vanligen inte sönder av slitage, utan av ålder. Tankbeläggningarna tätar vägen och ger ett nytt slitskikt, vilket förlänger livslängden, berättar arbetsledaren Henrik Nilsson.

Merparten av ytbehandlingen har skett med den så kallade Y1B-metoden.

– Först sprids bindemedlet bitumen på den rengjorda vägen, och därefter läggs makadam med en singelspridare. Slutligen vältas beläggningen, säger Henrik Nilsson.

En beläggning med Y1B-metoden fyller upp mindre sprickor och jämnar ut grövre strukturer i vägen, men tar inte ut några ojämnheter.

Lugnare i norr

De två arbetslagen från Tankbeläggningar, en avdelning inom Region Asfalt, utgår från småländska Rockneby utanför Kalmar och Skene utanför Kinna i Västergötland.

En av arbetslagets medarbetare är Fredrik Rasmussen som bor i Holsjunga öster om Kinna.

– Jag har jobbat med det här i sju år och stortrivs. Vi arbetar i hela Sverige, och oftast utför jag läggning eller vältning.

Att arbeta i norra Sverige tycker han varit bra.

– Trafiken är lugnare i Norr, och folk är i allmänhet lite bättre på att respektera vägarbetare. Vägarna är också lite bredare och har färre korsningar vilket underlättar vårt arbete.

Tilläggsarbete

Men tankbeläggningsgängens kunnande och maskiner kan utnyttjas även till annat. I trakten av Skellefteå i norra Västerbotten ansvarar Region Väg och Anläggning Norr för två driftområden åt Trafikverket. Det innebär att man sköter vägarnas drift och underhåll.

– När vi ändå skulle vara i trakterna kring Skellefteå passade de på att beställa ett tilläggsarbete på en mindre väg utanför Lövånger, berättar Fredrik Elg.

På den vägen användes metoden IM (Indränkt Makadam) som skiljer sig en aning från Y1B.

– När man gör en IM-beläggning börjar man med att lägga ut en grovfraktion makadam på vägen, exempelvis 8–22, berättar Henrik Nilsson.

Denna beläggning vältas och dränks därefter in med bitumen med en spridarbil.

– Direkt efter att bitumen spridits ut grusas ytan med en singelspridare som lägger ett jämnt lager av en finare fraktion, i detta fall 4–8 ovanpå, säger Henrik.

Därefter vältas ytan ytterligare en gång. Ibland genomförs ytterligare ett steg i processen med påläggning av ett så kallat nollmaterial: - 0–4 millimeter.

Men oavsett metod så har experterna från södra Sverige sett till att vägarna i norr klarar sig ett tag till. 

Text: Steve Sandström / Foto: Erland Segerstedt

Senast uppdaterad: 2016-01-17

Rekommenderad läsning