c

Stockholms mest kända hiss får ett lyft

Katarinahissen har tagit både stockholmare och turister upp till Gondolen och gångbron som leder mot Mosebackes vida utsikt över staden. Efter drygt sjuttio år i tjänst ska hissen nu få en ny grundläggning för att kunna möta framtida behov – och utmaningarna är många.

Katarinahissen vid Slussen får ny grundläggning. Här utför grävmaskiner förberedande arbeten
1 av 5 Katarinahissen får ny grundläggning. Här pågår förberedande arbeten.
 Spontning med hjälp av maskin pågår runtom Katarinahissen vid Slussen.
2 av 5 Spontning pågår runtom Katarinahissen.
Patrik Mettävainio, en av skanskingarna som arbetar med Katarinahissen, Slussen
3 av 5 Patrik Mettävainio, en av skanskingarna som arbetar med Katarinahissen.
Entrén till Katarinahissen vid Slussen är tillfälligt stängd. Öppnar igen om några år
4 av 5 Entrén till Katarinahissen är tillfälligt stängd. Öppnar igen om några år.
Katarinahissen vid Slussen, sedd från byggområdet snett underifrån gångbron mot McDonalds
5 av 5 Katarinahissen vid Slussen. Vy från byggområdet snett underifrån gångbron mot McDonalds.

Den första Katarinahissen invigdes år 1883 och bestod av ett trettiofem meter högt torn med två hisskorgar. Resan upp tog fyrtiofem sekunder och gav gott om tid att förbereda sig för den makalösa utsikten som väntade. År 1933 revs hissen och fyra år senare var en ny hiss i funkis-utförande på plats – och nu fanns även Café Gondolen på toppen. Hissen skulle komma att transportera mängder av människor till mat, vin och vyer innan den efter sjuttio års slitage tvingades att stänga. Men under våren inleds renoveringen av hissen för att den ska kunna öppna igen.

– Vi har precis schaktat fram bottenplattan, själva grundläggningen för hissen, och installerat spont runt den. När det är gjort ska vi borra nya pålar till ett nytt fundament. Det är starten i den här intressanta byggdelen av Slussenprojektet, säger Patrik Mettävainio, Blockchef Stål, Skanska.

Säkerheten först

Eftersom området är känsligt kommer säkerhet att vara en nyckelfråga under hela renoveringsarbetet, och ett exempel på det är just den inledande pålningsfasen.

– De åtta nya stålpålarna som ska fästa fast det nya fundamentet kommer att rotationsborras. Det är en metod som minskar omgivningspåverkan: istället för att borra med sänkhammare och driva ned pålen till berget så roterar vi ett rör. Vi börjar med dimensionen 320 millimeter och om friktionen blir för stor så går vi ner i storlek. På de nya pålarna monteras fundamentsbalkar i stål, som längre fram ingjuts i det nya fundamentet och till en början utgör stöd för ett provisoriskt torn.

– Det här är en tekniskt intressant lösning. När det provisoriska tornet, ett så kallat avväxlingstorn, är på plats så kan vi kapa det befintliga tornet femton meter upp och lyfta ut den nedre delen – och på så sätt byta ut de gamla delarna på ett kontrollerat sätt. Säkerheten är minutiös genom hela arbetet, berättar Patrik Mettävainio.

– Det krävs många kontroller under arbetets gång, med tanke på att det är en instabil grundläggning. Vi har ett gediget övervakningsprogram med många mätpunkter i hela hisstornet och på Gondolen-bron. Vi har också kontrollerat stålet i hissen så att det är svetsbart, och både stålet och infästningar kommer noga att övervakas – vi har hela tiden kontroll på allt som händer.

Finns det fler utmaningar med arbetet?

– Ja, exempelvis finns det ju en verksamhet uppe på toppen – Restaurang Gondolen. Men vi har kontrollerat den delen, det är som en brygga som går in i restaurangens fasad och den är inte påverkad av några sättningar. Däremot står konstruktionen rakt ut från väggen och därför har vi krav på oss att inte jobba i för hård blåst. Som det ser ut nu kan Gondolen behöva ha stängt i någon vecka, då vi bland annat kapar det gamla tornet.

Till utmaningarna hör också en miljömässig del. Det befintliga tornet är blymönje-målat, som rostskydd. Det var en teknik man använde förr i tiden. Och den färgen måste vi blästra av och ta hand om. När hissen öppnas år 2019 kommer den att se ut som originalet, men all teknik kommer vara utbytt. Och hissen ska gå ända ner till Saltsjöbanans nya slutstation.

Hur känns det att jobba med en sådan stark symbol för Stockholm?

– Det känns bra att vara med om att förlänga livet på det här landmärket. Det som är viktigt är att arbetet är väl planerat och att vi känner trygghet i det vi håller på med. Katarinahissen är kulturminnesmärkt och därför är det nödvändigt att vi tar gedigna prover och säkerställer att allt fungerar. Många värnar om Slussen och särskilt om Katarinahissen, det märker vi av, avslutar Patrik Mettävainio.

 

Senast uppdaterad: 2017-05-10

Rekommenderad läsning