c

Stockholms läns landstings innovativa nya sjukhus – robotar och mycket mer

Stockholms läns landstings framtida sjukvård – där Nya Karolinska Solna (NKS) spelar en avgörande roll – tar ett stort kliv framåt den 2 juni när teamet från Skanskas Swedish Hospital Partners ska överlämna ”nyckeln” till första hälften av detta innovativa sjukhus till Stockholms läns landsting.

Tjugonio robotar kommer dagligen att göra 1 600 leveranser av patientmåltider, läkemedel och annat.

Avdelningen på 106 000 kvadratmeter, som ska användas till barn- och hjärtsjukvård, öppnar för patienter i november. Men du behöver inte vänta på att utforska sjukhuset, som vi bygger färdigt i tid och enligt budget genom en modell för offentlig privat samverkan (OPS). Och utöver OPS följer här några andra smarta lösningar på NKS:

Bana väg för robotarna

Patientmåltider, sängutrustning, steril utrustning, mediciner och andra material kommer huvudsakligen att levereras med hjälp av så kallade automatiska godsvagnar (AGV). Det är robotar som växer 450 kilo som kommer att rulla genom servicekorridorerna och till och med använda hissar som har tagits fram särskilt för dem. De kommer att vara ljudlösa om de inte behöver använda sitt syntetiska tal för att be någon flytta på sig. Varje dag kommer robotarna att göra 1 600 leveranser, men aldrig direkt till patienterna. Se filmen hur det kommer att fungera.)

Systemet är högst automatiserat: robotarna åker fram till särskilda vagnar med varor, och de vet var de ska hämta varje enskild leverans efter att ha skannat ett elektroniskt chip på vagnarna. Vagnparken med 29 robotar kommer att göra leveranser av nödvändigt gods, så att avdelningarna inte behöver stora lagerutrymmen.

”Find my iPhone” för sjukhus

Utrustning som sängar och medicinteknisk utrustning ska spåras med hjälp av små sändare. Dessa taggar kommer att sända ut signaler i realtid via det trådlösa nätverket. På så vis blir det till exempel enkelt att hitta utrustning som är utlånad till en annan enhet.

Designad för armbågar

Dörrarna till patientsalarna är mycket lätta att trycka ner, och skälet är enkelt: på det sättet kan man trycka ner dörrhandtagen med armbågen i stället för med handen. Den här designen – särskilt utvecklad för NKS – ska hjälpa till att minska spridningen av infektioner. Handtagen uppfyller kraven på brandsäkerhet, tillgänglighet och sjukvårdshygien.

Kvalitet in i minsta detalj

Patientbadrum, rörkonfigurationer, samt fasadelement och stommen av betong monterades i fabriker på annan ort, och transporterades sedan till sjukhuset. Den här metoden hjälpte till att göra byggandet effektivare och säkrare, och den standardiserade fabriksmiljön garanterar högre kvalitet på slutprodukten än montering på plats.

De 618 patientbadrummen monterades exempelvis av robotar i norra Sverige – till och med kakel, klinkers, toalettstolar och handukskrokar kom på plats, så badrummen var i det närmaste klara för användning. De här modulerna förseglades sedan och transporterades till sjukhuset i Solna, där de lyftes på plats och kopplades till el- och vattensystemet.

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Rekommenderad läsning