c

Spektakulärt lyft av 1700-talsvrak

Bygget av nya Linnéuniversitetet i Kalmar är ett omfattande projekt som bjuder på många utmaningar. Nyligen var det dags att flytta det stora 1700-talsvrak som grävts fram och som undersökts av arkeologer i flera månader.

I Kalmars hamn hittades ett 1700-tals båtvrak under bygget av Linnéuniversitetet
1 av 4 I onsdags var det dags att flytta det stora 1700-talsvrak som grävts fram och som undersökts av arkeologer i flera månader.
Båtvraket från 1700-talet lyfts ur gropen intill Linnéuniversitetet i Kalmar
2 av 4 Intresset var stort. Både Skanskapersonal, lokalpress, Linnéstudenter och nyfikna Kalmarbor var på plats för att beskåda det spektakulära lyftet som turligt nog, gick som planerat.
Skanskapersonal och arkeologer diskuterar.
3 av 4 Det här är en milstolpe i projektet och en väldigt unik händelse. Det är inte ofta man stöter på så väl bevarade vrak som går att lyfta hela, säger Ola Lövgren som är projektchef på Skanska.
Strax innan vraket sakta förflyttades och lades på plats hade man fyllt
4 av 4 Strax innan vraket sakta förflyttades och lades på plats hade man fyllt en del av den nya gropen med skumbetong som på så vis blir en undergjutning och stöd för vraket framöver.

Under 2015 fick Skanska i uppdrag att bygga de nya lokalerna för Linnéuniversitetet i Kalmar. Ett omfattande projekt som beräknas vara helt klart sommaren 2020. De nya lokalerna är belägna intill gästhamnen i Kalmar, på ett område som förr i tiden var havsbotten och fyllt av vatten. För att klara av att utföra schakten för grundläggningen av byggnaderna har man varit tvungen att sätta upp en speciell spontkonstruktion, borra ner filterbrunnar och installera pumpar som ser till att schaktet hålls torrt under hela byggprocessen. En mycket avancerad konstruktion som blivit klassad som en geoteknisk kategori 3-konstruktion (GK3) och behöver kontrolleras av en utomstående expert.

– Det har varit en stor utmaning att få till schakten och länshållningen, att hitta en lösning som är kostnadsoptimal, teknisk genomförbar och säker. Samtidigt är det roligt att jobba med lite udda projekt, det stimulerar både mig och mina medarbetare, säger Sven Liedberg som är geoteknisk expert och ansvarig tekniker på Skanska.

Fyra vrak har hittats på området

På området har man också grävt upp fyra vrak, troligen från 1700-talet. Ett av vraken hittades redan 1997 i samband med att det marinbiologiska laboratoriet skulle byggas, men täcktes sedan över efter att det undersökts av Kalmar Läns Museum. Nu har man hittat ytterligare tre vrak och alla fyra vraken har genomgått en omfattande arkeologisk undersökning som pågått i flera månader.

–Tekniken har utvecklats sedan 1997 vilket gör att man har möjlighet till helt andra analyser idag. Nu ska vi ta prover för att få en indikation på hur gammalt virket är, var det har vuxit och på vilket varv båten har byggts. Men med största sannolikhet är det större vraket ett lastfartyg som har färdats på Östersjön, säger Ivonne Dutra som är arkeolog på Kalmar Läns Museum.

Eftersom vraket låg i vägen för bygget har man varit tvungen att flytta det och gräva ner det djupare, cirka 40 meter bort. Något som varit en process i sig. För att kunna bevara vraket helt har man under två veckors tid förstärkt båten med både en trä- och en stålkonstruktion. Eftersom vraket väger 35 ton har man även behövt ställa upp en rejäl mobilkran för att klara av att lyfta det.

–Vraket är ganska anonymt om man jämför med exempelvis regalskeppen Vasa och Kronan, men det finns få exempel på vrak som är såhär väl bevarade. Det skulle vara en enorm kostnad att ta upp och göra i ordning vraket, men genom att flytta och gräva ner det så bevarar vi det för framtiden, säger Ivonne Dutra.

Stort intresse från lokalpress

Onsdagen den 30 januari var det dags för själva flytten och intresset var stort. Både Skanskamedarbetare, lokalpress, Linnéstudenter och nyfikna Kalmarbor var på plats för att beskåda det spektakulära lyftet som turligt nog, gick som planerat. Dagen innan hade man gjort ett provlyft för att testa anordningen och för att arkeologerna skulle ha möjlighet att undersöka vraket underifrån. Planen är att man ska bygga en tredimensionell modell av vraket som sedan ska ställas ut på Kalmar Läns Museum.

–Det här är en milstolpe i projektet och en väldigt unik händelse. Det är inte ofta man stöter på så väl bevarade vrak som går att lyfta hela, säger Ola Lövgren som är projektchef på Skanska.

Strax innan vraket sakta förflyttades och lades på plats hade man fyllt en del av den nya gropen med skumbetong som på så vis blir en undergjutning och stöd för vraket framöver. Vraket kommer inom kort fyllas över med packade massor upp till grundläggningsnivån för garaget. Så småningom ska man påbörja arbetet med att bygga garage och ett nytt universitetsbibliotek ovanpå.

–Eftersom det finns en sjöfartsutbildning och naturvetenskapliga utbildningar med koppling till marinbiologi på Linnéuniversitet så är det lite kul att man har en båt under lokalerna. Det är något som kommer prägla universitetet och studentlivet i decennier framåt, säger Sven Liedberg.

Senast uppdaterad: 2019-02-01

Rekommenderad läsning