c

Solenergi värmer seniorer

Ett hus för omtanke och omsorg byggs, naturligtvis, med omtanke och omsorg. Kloka materialval, minskat spill och egenproducerad energi minskar miljöavtrycket för Vellinge kommuns nya mörkgröna äldreboende där solenergi är en självklarhet.

Elin Lundholm och Christer Persson bland solpanelerna på taket till det självförsörjande Omtankens hus.

Som många andra villakommuner runt storstäderna har Vellinge förhållandevis låg medelålder. Men med Skanskas hjälp rustar sig nu den skånska kommunen för att kunna svara upp mot de prognoser som pekar mot ökat behov av äldreomsorg.

Partnering med miljöprofil

Det nya vård- och omsorgsboende som byggs i Höllviken får 85 lägenheter. Omtankens hus inrymmer även vårdcentral, lokaler för kommunens hemtjänst och restaurang. Därmed kan de boende erbjudas vård under ett och samma tak.

– Omtanken börjar redan under byggfasen, säger projektchefen Elin Lundholm på Skanska, som nästa år kommer att överlämna ett ljust, luftigt och välisolerat hus enligt Miljöbyggnad Silver (Guld inom energi) till beställaren Vellingebostäder.

Redan i anbudsstadiet hade beställaren en önskan om en miljöprofil.

– Tack vare upphandlingsformen partnering och att vår husverksamhet var med i tidigt skede, var det möjligt att i ett nära samarbete med verksamhetsområdet för hållbar affärsutveckling, arbeta fram en mörkgrön profil.

Solceller och bergvärme

På ett mörkgrönt projekt är kraven på bland annat energi och material extra höga.

– Huset kommer att producera den primärenergi som behövs för uppvärmning, belysning i allmänna utrymmen, drift av hissar med mera, säger produktionschef Christer Persson.

Han visar de många solceller som just monterats på taket samtidigt som vi njuter av utsikten över Öresund från femte våningen. Utöver solceller står bergvärme ur åtta stycken 300 meter djupa borrhål för den lokala energiproduktionen.

Snickaren Joakim Svensson hinner inte direkt njuta av utsikten från någon av de båda takterrasserna. Han är i full färd med att gipsa ett ventilationsschakt på ett ännu ganska oinrett våningsplan.

– Min målsättning är att det ska bli så lite gipsspill som någonsin är möjligt, säger han och hälsar välkommen tillbaka om några månader, då är det garanterat mer ombonat.

Skanskas gröna modell

Skanskas modell för mörkgröna hus innebär minskat miljöavtryck både under byggfas och efterföljande drift. Inget byggavfall får hamna på deponi. Det är återanvändning eller återvinning som gäller.

– Det ställer såklart större krav på att vi sorterar rätt, säger Tommy Kristiansen, betongare sedan sjuttiotalet och arbetsplatsens skyddsombud.

Omsorgen om miljön inskränker sig inte till hållbart tillverkade gipsskivor. Lim, färg, fogmassa, isolering och andra material får inte innehålla farliga kemikalier. Viktor Kjellman säkrar att produkterna fyller kraven på bra miljöval:

– Förebyggande åtgärder och goda kontakter med leverantörer och underentreprenörer, är hans svar på frågan om hur det är möjligt att bara en spritpenna hittills har diskvalificerats.

Miljömedveten samhällsbyggare

Viktor poängterar vikten av att hålla materialfrågan aktuell varje dag. I en installationstät fastighet av denna storlek, där 50–60 byggare rör sig, spelar dagliga morgonmöten en viktig roll för både informationsspridning och sammanhållning:

– Jag kan såklart förstå att den underentreprenör som plötsligt behöver en skvätt lim kan lockas att gå ner till bilen för att hämta vad som finns, säger han och betonar att det inte är tillåtet här. Elin gläds över att vara miljömedveten samhällsbyggare:

– Vi är stolta över att få vara med och driva på och därmed öka kunskapen kring hur fastigheter med högre miljökrav projekteras och produceras.

Senast uppdaterad: 2017-07-12

Rekommenderad läsning