c

Snabbtester förebygger smitta på ESS

På bara sex dagar snabbtestades över 800 medarbetare på ESS-bygget för covid-19, för att minska smittrisken när många återvände till arbetet efter julhelgerna.

Över 800 personer testades på bara sex dagar. Skanskas Joakim Kamp var en av de som testades för covid-19. Foto: Ulrika Hammarlund
1 av 2 Över 800 personer testades på bara sex dagar. Joakim Kamph var en av de som testades för covid-19. Foto: Ulrika Hammarlund
Skanskas Ann Sturk i full skyddsmundering. Foto: Ulrika Hammarlund
2 av 2 Skanskas Ann Sturk i full skyddsmundering. Foto: Ulrika Hammarlund

European Spallation Source (ESS) i Lund blir en av världens modernaste forskningsanläggningar när allt står klart 2023. En arbetsplats med nästan tusen medarbetare innebär dock en del utmaningar.
– Det är komplext att driva ett projekt i den här storleksordningen även utan en pandemi, säger Ann Sturk, HR Business Partner på Skanska som har runt 400 medarbetare på plats.
– ESS-bygget är en arbetsplats med många olika nationaliteter och flera underleverantörer. En av de stora utmaningarna har varit att få ut relevant information till alla berörda och på alla språk, om hur vi håller avstånd eller går omlott i byggbodarna under lunch och fika, berättar Ann.

Stoppade smittspridning

Skanskas första bekräftade fall av covid-19 på arbetsplatsen upptäcktes i november 2020. Trots omfattande åtgärder under hela pandemin hade antalet i mitten av december ökat till 60. För att vända trenden och minska riskerna för smittspridning när många återvände från julfirandet genomfördes antigen- och antikroppstester på alla på ESS-bygget. Testerna ger svar på bara 15 minuter och sammanlagt testades 820 personer på bara sex dagar. Bara tre fall av pågående covid-19 upptäcktes. De tre personerna var helt symptomfria, vilket vittnar om att fastställda riktlinjer följs.
– De blev otroligt förvånade över beskedet, men enligt sjuksköterskan var de ordentligt smittsamma. Så troligen har vi stoppat ytterligare smittspridning med hjälp av de här snabbtesterna, säger Ann Sturk.

Stora konsekvenser

De medarbetare som hade bekräftad covid-19 sattes i karantän och smittspårning genomfördes. Då upptäcktes ännu ett fall hos en kollega som utvecklat symptom ett par dagar senare.
– Det är otroligt skönt att vi lyckats hejda vidare spridning, av flera skäl. När man jobbar i ett mångmiljardprojekt som det här kan en försening få väldigt stora konsekvenser. Men det viktigaste är ju människorna. Att vi ser till att skydda våra personal med alla medel som finns.

Även framöver kan snabbtester komma att användas när någon på arbetsplatsen blivit sjuk, men enligt Ann Sturk är det minst lika viktigt att fortsätta med de rutiner som blivit vardag för alla som påverkas av pandemin.
– Vi kan testa och smittspåra, men det enda riktiga skyddet är att hålla avstånd och stanna hemma om man upplever minsta symptom. Vi har en osynlig fiende som bekämpas bäst med handsprit och fysisk distans.

Snabbtest – så går det till

Snabbtestet tas av utbildad sjukvårdspersonal från den bakre näsväggen. Provtagningspinnen läggs i ett provrör med vätska. Vätskan droppas sedan på en så kallad testkassett. Efter ungefär 15 minuter kan man avläsa om provet är positivt eller negativt, ungefär som på ett graviditetstest.

Senast uppdaterad: 2021-01-25

Rekommenderad läsning