c

Smartare och tryggare äldreboende

I Angered norr om Göteborg, har Skanska tillsammans med Ambea byggt äldreboendet Villa Ekeberg. En rad digitala funktioner underlättar arbetet för personalen och ökar tryggheten för de boende.

Lena Jadefeldt Slattery, Villa Ekeberg, Emil Eek och Daniel Månsson, Zynka BIM samt Jörgen Larsson, Skanska, samarbetar kring digitala lösningar.

Initiativtagare till att se hur BIM kunde användas, inte bara under byggtiden utan även i ett livscykelperspektiv, är Jörgen Larsson, affärsutvecklingschef för Projektutveckling Kommersiellt på Skanska. Han tog kontakt med företaget Zynka BIM för att se vad de kunde erbjuda. Tillsammans inledde de ett arbete med sikte på livscykelhantering av byggnadsinformation.

– Vi jobbar med BIM, men inte traditionellt i projekt bara för att säkerställa byggbarheten i projekteringen. Vi vill också se vad som kan göras i tidiga skeden och hur informationen kan användas i förvaltningsskedet. En fastighetsägare går då från att vara en leverantör av lokaler och bostäder till att bli en tjänsteleverantör, berättar Daniel Månsson på Zynka BIM.

Digital tvilling banar väg för ytterligare teknik

– Vi tog fram en digital tvilling då vi laserskannade alla installationer i byggnaden. Installationerna lades sedan in i en modell som används för objektshantering i BIM. Med den digitala tvillingen i botten underlättas driften av huset och det blir enklare för personalen att felanmäla, säger Jörgen.

En digital tvilling är en digital modell av ett fysiskt objekt, som gör att olika lösningar kan simuleras och testas virtuellt i ett tidigt skede.

– Till systemet har vi därefter adderat ett stöd för verksamheten. Med kameror, sensorer i taket och armband på de boende kan man med tio centimeters felmarginal veta var de boende befinner sig och om någon ramlar. Personalen ska exempelvis också kunna läsa av de boendes temperatur och puls genom ett armband, samt få varningar om något är fel. På sikt är det tänkt att ta det tekniska stödet till nästa nivå så att dörrar kan styras och öppnas med igenkänning.

Stöd under natten ger ostörd sömn

Lena Jadefeldt Slattery är verksamhetschef på Villa Ekeberg och ser fördelar med den nya tekniken.

– Mycket av den teknik vi inför är kopplad till stöd under natten så att vi inte behöver väcka någon när vi gör rutinkontroller, säger Lena.

– Ja, det ska inte kännas som att vi kontrollerar hela tiden, fyller Villa Ekebergs gruppchef Ewa Eriksson i. Men det ska vara så tryggt som möjligt och då kan vi utföra kontroller lite mer osynligt. Med kameran får vi snabbt information om något inträffar.

Ewa Eriksson, gruppchef på Villa Ekeberg, tillsammans med hyresgästen Bror.

Bror 95 känner sig trygg

Under en rundvandring träffar vi hyresgästen Bror som är 95 år. Bror berättar om ett långt och fint liv och att han har arbetat som elektrotekniker i över 50 år. Bland annat i Belgien, Holland och Tyskland. Han var också med och byggde automatiseringen för avlastning av bananer i Göteborg. I mars 2019 flyttade Bror från sin stora villa till lägenheten i Villa Ekeberg.

– Här finns all trygghet och service jag behöver, både för mig och mina anhöriga. Jag har tagit med mig det jag behöver och här rår jag om mig själv, säger han.

Enkelt och bekvämt för personal och boende

I testet använder personalen en lätthanterlig app, Smart nursing home, som är framtagen specifikt för Villa Ekeberg baserat på den digitala tvillingen. Appen används för att felanmäla om en diskmaskin eller toalett går sönder till exempel.

– Felanmälan skickas då direkt till fastighetsförvaltaren. Alla objekt i fastigheten har också lagts in i verktyget så att man enkelt ska kunna se vilken typ av diskmaskin eller toalett det är, förklarar Daniel.

Framtidens teknik är redan här

Lena har en vision om hur det digitala systemet skulle kunna fungera för personalen på Villa Ekeberg på sikt:

– När omsorgspersonalen kommer till jobbet loggar de in i systemet. Då kommer allt upp som de förväntas göra under dagen, vilka tider det är dags för medicin och övriga insatser. Händer det något med de boende får de ett larm. Jag kan också rapportera mina avvikelser, och dokumentera i journalen, rakt in i systemet. Alla system som personalen förväntas använda skulle vara kopplade till en och samma app i telefonen. Så skulle jag vilja ha det.

– Rent tekniskt är det inte så svårt, säger Daniel. Frågan är om man får lov att göra det med all sekretess som gäller. Det är nog där det blir trassligt. Men tekniskt sett är allt möjligt.

Senast uppdaterad: 2020-02-07

Rekommenderad läsning