c

Smarta urbana lösningar för en hållbart växande stad

Skanska och Stockholmshem har ett samverkansavtal för att tillsammans omvandla 1960-talsfastigheter i Årsta, söder om Stockholm, till en europeisk förebild vad gäller hållbarhet. Det är området runt Valla Torg som ska utvecklas med teknik-, energi- och transportlösningar med ekonomiskt stöd från EU-projektet GrowSmarter.

Foto: Stockholmshem

EU-projektet GrowSmarter

GrowSmarter är ett stort EU-projekt som drivs av Stockholms stad. Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

GrowSmarter pågår i fem år och drivs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Från Sverige deltar Stockholms stad, KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, Veolia,Carrier, Info 24, Fortum och IBM. Åtta europeiska städer deltar i projektet. Stockholm, Barcelona och Köln utgör pilotstäderna som kommer att fungera som visningsområden för de övriga städerna.

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samt 1500 nya jobb i nära samarbete med miljöteknikföretagen.

Vad gör Skanska?

Skanska gör bland annat energieffektiva och hållbara lösningar såsom energisparande fönster, tilläggsisoleringar av ytterväggar och tak samt energisparande lösningar för värme och varmvatten. I lägenheterna kan det handla om energisparande sanitära utrustningar och vitvaror och ny energisparande belysning. Solceller kan ge produktion av el och spillvärme kan tillvaratas genom värmeväxlare i varje byggnad. Därtill planeras för nya undercentraler för att minimera kulvertförluster, kontroll och styrsystem med nya styrcentraler, nya termostater, ventiler och givare, nya energieffektiva tvättstugor, nya hissar med mera.

– Det här är ett spännande samhällsutvecklingsprojekt där vi får möjlighet att visa upp för Europa hur vi kan modernisera miljonhemsbostäder med smarta lösningar. Vår ambition är att göra dessa lägenheter minst lika energieffektiva som nyproducerade lägenheter, säger Martin Junblad, distriktschef, Skanska Sverige.

Här finns mer information om Grow Smarter

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Rekommenderad läsning