c

Smart återbruk lyfter Malmö Citadellsgymnasium

Det fanns inga klimatkalkyler i ursprungsplanerna för Malmö Citadellsgymnasium. De hållbara lösningarna adderades under arbetets gång. Nu minskar utsläppen med hjälp av återbrukat tegel och klimatförbättrad betong.

Byggarbetsplats där man ser grunden till Malmö Citadellsgymnasium.
1 av 6 Malmö Citadellsgymnasium blir den första kommunala skolan i Malmö med en profilering mot innovation och hållbar utveckling. Foto: Robin Schyllert
Rendering av hur Malmö Citadellsgymnasium kommer att se ut när skolan är färdig.
2 av 6 Den nya skolan blir 15 000 kvadratmeter, fördelat på fyra våningsplan. Skolan byggs av Skanska i samverkan med Malmö stad och är ritad av arkitektbyrån Här. Foto: Här Malmö AB
Bygget av Malmö Citadellsgymnasium ovanifrån.
3 av 6 Skolan byggs med hjälp av klimatförbättrad betong, återvunnen aluminium, fiberarmering och solceller. Foto: Robin Schyllert
Tom korridor i det som fortfarande är en byggarbetsplats men som ska bli Malmö Citadellsgymnasium.
4 av 6 2024 kommer 1 200 gymnasieelever flytta in i korridorerna på Malmö Citadellsgymnasium. Foto: Robin Schyllert
Drönarbild över byggarbetsplatsen.
5 av 6 Med sin placering på Citadellskajen blir gymnasiet Malmös femte kommunala cityskola. Foto: Robin Schyllert
Porträtt på Skanskas projektchef Joel Liedbergius.
6 av 6 ”Det här sättet att jobba har lett till att alla tänker till två gånger innan något slängs”, säger Skanskas projektchef Joel Liedbergius om återbruket under bygget av Malmö Citadellsgymnasium.

2024 kommer 1 200 gymnasieelever flytta in i moderna lokaler placerade på Citadellskajen i Malmö. Den nya fastigheten blir 15 000 kvadratmeter, fördelat på fyra våningsplan. Skolan byggs av Skanska i samverkan med Malmö stad, vilket innebär att entreprenör och kund ingår i samma projektteam och tar beslut om allt från ekonomi till materialval tillsammans.

– Det har varit en förutsättning för att få fart på klimatarbetet. Med vår kompetens och beställarens engagemang har vi hittat lösningar under resans gång som inneburit minskade koldioxidutsläpp på 20 procent, jämfört med om vi hade använt traditionella byggmetoder, säger Skanskas projektchef Joel Liedbergius.

Återbrukad marksten

Återbruk och återvinning går som en röd tråd genom arbetet. Bland annat har 5 000 tegelstenar sparats från rivningen av skolan som tidigare låg på platsen.

– De kommer att användas till väggar invändigt. Vi har också bevarat ett stort konstverk i tegel av Signe Persson-Melin som vi lyft in i den nya skolan, berättar Joel.

Andra hållbara lösningar är klimatförbättrad betong i stommen, återvunnen aluminium i fönsterpartierna, fiberarmering i grundläggningen och solceller på taket. Dessutom samlar projektet på marksten som ska användas till gångvägar i utemiljön.

– Det är fantastiskt roligt att jobba på det här sättet. Det genomsyrar hela organisationen och har lett till att alla tänker till två gånger innan något slängs.

Kreativt samarbete

Thomas Horke är byggprojektledare för Stadsfastigheter, Malmö stad. Han beskriver samarbetet med Skanska som både konstruktivt och kreativt.

– Med tanke på att projektet inte hade några uttalade miljömål från början tycker jag att vi lyckats väldigt bra tillsammans. Vi har haft en bra dialog på alla nivåer, och löst problem som kommit upp gemensamt.

Den hållbara lösning han är mest stolt över är återbruket av befintliga träd som planteras tillbaka när skolan är färdig.

– Det är första steget i våra planer på att skapa ”trädhotell” i Malmö. I stället för att fälla träden flyttar vi dem, till exempel till en skolgård, där de får bo i väntan på ett nytt hem i något kommande byggprojekt i staden.

Tidlöst formspråk

Vad kommer då att möta eleverna när skolan är klar om två år? Thomas beskriver ljusa lokaler med bra belysning, god ventilation, ett toppmodernt kök och enorma fönster med maximalt dagsljusinsläpp.

– Det blir en av Malmös snyggaste byggnader. Jag tycker att vi hittat ett tidlöst formspråk som sticker ut i staden.

Det här är Malmö Citadellsgymnasium

  • Skolan byggs i fyra våningar och blir cirka 15 000 kvadratmeter stor.
  • Den ska rymma minst 1 200 elever och 150 anställda, med möjlighet att utöka antalet till 1 400 elever.
  • Det nya gymnasiet kommer att innehålla fyra olika program: ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt yrkesprogrammet försäljning och service.
  • Målsättningen är att Malmö Citadellsgymnasium ska bli den första kommunala skolan i Malmö med en profilering mot innovation och hållbar utveckling.
  • Skolan väntas stå klar hösten 2024.
Senast uppdaterad: 2022-11-29

Rekommenderad läsning