c

Slussens slusskanal tar form

160 meter, så lång är Slussens ryggrad, som bit för bit börjar hamna på plats. Den nya slusskanalen blir länken för de drygt 16 000 båtar som varje år kommer slussa sig mellan Saltsjön och Mälaren.

Minns du nya Slussenbron, som kom på båt från Kina under stor uppståndelse i början av mars? Nu är det dags att transportera ännu en tung del av nya Slussen. Denna del krävs det inte någon app för att följa, inte heller något stort transportfartyg. Slussenbron vägde 3400 ton, och den slusskanal som vi ska bogsera på plats den 29 juni väger hela 5800 ton. Dessutom kommer den att flyta av egen kraft.

Slussens ryggrad

Själva ryggraden i anläggningen slussen är den slusskanal som låter båtar färdas mellan Mälaren och Saltsjön. Den nya slusskanalen kommer att vara 12 meter bred, 2 meter bredare än den tidigare, men ha samma segelfria höjd.

Men vi börjar från början. Den nya slusskanalen kommer totalt att vara omkring 160 meter lång och i slutet av 2024 ska den vara öppen för trafik. Kanalen byggs i tre delar. Den östra delen byggs i Värtan av Skanskamedarbetare under ledning av blockchef Cecilia Ahlström. Mittendelen byggs på plats – man kan redan nu se gropen där kanalen ska gjutas in. Och den västra delen kommer även den att prefabriceras i Värtan.

Inne på byggarbetsplatsen vid Slussen är det trångt, och många moment ska ske samtidigt. För att underlätta arbetet, och för att tjäna tid, har vi valt att prefabricera kanalen med kajer ovanpå en ponton. Kanalen kommer att levereras helt färdigbyggd, komplett med stenläggning i tre röda nyanser på sidorna ner mot vattenlinjen. Däremot kommer inte slussluckorna att sättas på plats förrän i ett senare läge.

Slusskanalens resa från Värtan till Slussen

Den färdiga kanalen bogseras ut 300 meter från Värtan till den övergivna hamnen i Loudden. Där har våra mättekniker hittat en optimal plats för oss att sänka pontonen så att slusskanalen går flott. Pontonen måste stå på botten för att vi ska få rätt stabilitet i sänkningen. Det får inte vara för djupt, för då blir lutningen för brant när kanalen ska flytas av. Det får inte heller vara för grunt, för då kommer inte slusskanalen att kunna flyta loss av egen kraft. Sänkningen beräknas ta omkring 12 timmar, och är ett kritiskt moment, där vi hela tiden mäter av så att kanalens bärighet inte äventyras.

Kanalen är försedd med fyra temporära tätskott, som hjälper den att hålla flytkraften under bogseringen, vilken sker i två knop av fyra bogserbåtar. Man kommer enbart att se de översta två metrarna av kanalen och dess kajer – det kommer förmodligen att bli en alldeles unik syn. Sista biten in kommer kanalen att vinschas in.

Trettiotalet pålar stöttar slusskanalen

Väl på plats i Slussen väntar sex stöd, som är gjutna i botten av Saltsjön. Dessa vilar i sin tur på cirka trettio pålar borrade ner till berget under botten. Innan kanalen slutligen läggs på plats monteras en recess under den. En recess kan beskrivas som ett tråg där saker som hamnar i slusskanalen förs ner för att inte blockera själva rännan och slussportarna. Man kan bara tänka sig vad som kan hamna i vattnet under sena sommarkvällar – cyklar, elsparkar, kundvagnar…

Den slutliga monteringen sker med millimeterprecision. Och dagen efter ser den ut som vilken kaj som helst.

När nya Slussen sedan öppnar kommer öppningsbara gång- och cykelvägar passera över kanalen. Och mer än 16 000 av Stockholms båtar kommer varje år att slussa sig mellan Saltsjön och Mälaren. Det ser vi fram emot!

Vi bygger den nya slusskanalen på uppdrag av Stockholms stad.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-06-24

Rekommenderad läsning