c

Skanskas expert ser till att skyddsrummen håller måttet

Det har ringt oavbrutet hos Sten-Åke Bergstrand sedan Rysslands invasion av Ukraina. Som en av landets certifierade skyddsrumsexperter hjälper han fastighetsägare att kontrollera skyddsrum som försummats eller till och med glömts bort.

Dörren till ett av landets 65 000 skyddsrum.
1 av 3 Landets cirka 65 000 skyddsrum har ungefär 7 miljoner platser. Det har inte byggts något nytt skyddsrum sedan 2002.
Kartonger med luftfilter i ett skyddsrum.
2 av 3 Det är tillåtet att använda skyddsrum till förråd eller liknande, men det måste gå att ställa i ordning utan experthjälp inom 48 timmar.
Porträtt på Skanskas konstruktör Sten-Åke Bergstrand.
3 av 3 Sten-Åke Bergstrand är konstruktör på Skanska Teknik i Växjö, men också skyddsrumssakkunnig, certifierad av MSB.

Världsläget har gett svenskarna en tankeställare. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ökade nedladdning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” med flera tusen procent i samband med den ryska invasionen av Ukraina.

– Här började telefonen plötsligt ringa och den har inte slutat än. Det är fullt i kalendern hela våren, säger Sten-Åke Bergstrand som är konstruktör på Skanska Teknik i Växjö och MSB:s förlängda arm i rollen som skyddsrumssakkunnig.

Osäkra på vad som gäller

De som ringer är fastighetsägare som vill ha hjälp med att inventera något av landets runt 65 000 skyddsrum. Många är osäkra på vad som krävs av dem enligt lag, och vad som behövs för att skyddsrummet ska fungera i tider av beredskap.

– Fastighetsägarna är skyldiga att årligen inspektera och kontrollera skyddsrummets funktion, men det är det inte alla som vet. Jag har kommit in i skyddsrum som är en förskola, men där personalen inte haft en aning om vad lokalerna också kan användas till, berättar Sten-Åke.

Det är tillåtet att använda skyddsrum till annat, till exempel förråd. Det viktiga är att de går att ställa i ordning utan experthjälp inom 48 timmar efter ett eventuellt beredskapslarm.

En generationsfråga

När Sten-Åke kontrollerar statusen på ett skyddsrum tittar han efter om dörrar och luckor går att stänga, att belysning och ventilation fungerar och att det finns verktyg för att kunna bryta sig ut – som till exempel spett eller spade. Han kontrollerar också att det finns tillgång värme och vatten. Även materiel att täta skyddsrummet inifrån.

– Det här med skyddsrum har blivit en generationsfråga. Fastighetsskötare som var med under ”kalla kriget” är intresserade och ställer frågor, medan många yngre rycker på axlarna när jag kommer. Fast det är kanske inte så konstigt i ett land som haft fred i 200 år.

Viktigt underhåll

Det finns ungefär sju miljoner skyddsrumsplatser fördelade över landet. För den som vill ta reda på var det närmaste ligger har MSB tagit fram en skyddsrumskarta. På sajten finns också svar på vanliga frågor, till exempel vad man får och bör ta med sig till ett skyddsrum.

– Staten har lagt ner många miljarder på att bygga skyddsrummen. Nu behöver vi se till att vi underhåller dem. Om något händer kan det vara skillnaden mellan liv och död.

Fakta om skyddsrum

Ett skyddsrum kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från rasmassor. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

Ett skyddsrum ska kunna ställas i ordning inom två dygn. När det är fara för krig ljuder ett beredskapslarm. När larmet tjuter ska man lyssna på radion, snabbt ta sig till närmaste skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s hemsida

Senast uppdaterad: 2022-05-02

Rekommenderad läsning