c

Skanskas bygge samlar studenterna

I dag är Linnéuniversitetets 7 000 studenter i Kalmar spridda på ett tjugotal olika platser, men nu växer ett nytt stadsintegrerat universitetsområde fram i Skanskas regi.

Bengt Karlsson nitar fast en injektionsslang i den blivande kulverten. Hemma i Kristdala, tio mil norr om Kalmar, väntar sambon på att han ska komma hem till helgen.

– Fantastiskt att vi har kommit så här långt! säger Christel Olsson, huvudprojektledare vid Linnéuniversitetet.

Det här har varit ett prioriterat projekt för Linnéuniversitetet ända sedan 2009, berättar Christel.

Det stora projektet, med ett totalt värde på cirka två miljarder kronor, delas in i två delar, Östra delen och Västra delen.

- Skanska är byggherre för den östra delen och vi har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitetet. Här byggs ett nytt universitetsbibliotek och två byggnader med lärmiljöer, arbetsplatser och laboratorielokaler. Här finns också ett garage i källarplanet, berättar projektdirektör Ola Lövgren, Skanska Sverige.

- Den västra delen är en totalentreprenad som omfattar två byggnader med lärmiljöer och arbetsplatser, samt viss ombyggnad av befintliga hus som universitetet använder redan i dag, fortsätter han.

Östra och Västra delen byggs parallellt i två etapper.

En stor legomodell i besökscentret visar hur Linnéuniversitetet kommer att se ut när allt är klart.

- Vi valde att ha ett besökscenter eftersom det är så stort intresse för projektet, både internt och externt, säger Ola. Vi räknar med några hundra besökare i månaden.

- Vi har också en välbesökt blogg för att nå ut till allmänheten med information om projektet, tillägger Johanna Thorildson, som är kvalitets- och miljösamordnare.

– Det finns ett stort intresse för projektet och därför har vi ett besökscenter med en legomodell av projektet, berättar projektdirektör Ola Lövgren och kvalitets- och miljösamordnare Johanna Thorildson.

Stora utmaningar

Det finns flera stora utmaningar i projektet.

- En utmaning är logistiken, säger Ola. Området har bara en enda infartsväg och det är inte bara vi som använder den, utan också Kalmar Hamn som är i full drift under hela byggtiden.

En annan utmaning är tredje man i arbetsområdet.

– I dag har vi 900 studenter som har sina lärosalar precis i anslutning till Västra delen, men när vi går in i etapp 2 så kommer vi att ha 5 000 studenter i arbetsområdet, konstaterar Ola.

Hur ska ni undvika incidenter?

– Genom att ha löpande informationsmöten med universitetet. Det är bra om studenterna vet var någonstans på området vi jobbar och vilka moment vi gör, säger Johanna.

Ett projekt av den här storleken slukar personal, och många pendlar till Kalmar. En av dem är betongarbetaren Bengt Karlsson från Kristdala utanför Oskarshamn. I dag kämpar han mot isande kulingvindar ute på betongplattan.

- När det blåste som värst så steg vattennivån och vi jobbade bara tio meter från havet, berättar Bengt.

I dag jobbar han med säkerhetsåtgärder, i fall havsvatten trots noggrann grundläggning skulle läcka in i källargaraget.

- Ja, jag fäster en injektionsslang för att man ska kunna skicka in ett tätningsmedel om det skulle vara så att plåten inte orkar stå emot havet, berättar han.

Många pendlar

På gränsen mellan Östra och Västra delen sliter vinden i stora vita plastsjok som snickarna Niklas Holgersson och Emil Lindskog sätter upp längs en betongvägg.

- Plasten ska skydda mot fukt och jordmassor under etapp 1 för att sedan bli en innervägg i etapp 2, förklarar Niklas.

Niklas bor i Karlskrona och veckopendlar, som många andra i projektet. I veckorna bor han i husvagn.

– Det går bra när värmen fungerar, säger Niklas leende.

Snickaren Kjell Persson, huvudskyddsombud för Västra delen, sätter upp provisoriska väggar i källaren.

– Vi ska sätta värme här nere så först måste det bli vindtätt, förklarar han.

Kjell veckopendlar från Torhamn i Blekinge. Bor du också i husvagn?

– Nej, nej, jag bor hos min bror i Nybro under veckorna. Det är bara några mil från Kalmar. Det är gott med en varm säng, säger Kjell skämtsamt.

Det här gänget kommer att fortsätta pendla i några år till. Det nya Linnéuniversitetet i Kalmar kommer att vara helt klart 2020, precis som avsikten var redan 2009.

Niklas Holgersson ser fram emot sommaren när vardagslivet blir enklare i husvagnen.

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Rekommenderad läsning