c

Skanskagymnasiet gav kunskap, jobb – och vänner för livet

Skanskagymnasiet var inte bara den perfekta ingången till jobb på Skanska för Simon, Philip och Hampus. Utöver en rivstart på byggkarriären har de tre 25-åringarna, som gick ut med var sin gymnasieingenjörsexamen för fem år sedan, funnit varandra som vänner.

Hampus Hansson visar Malmö Live för Philip Pedersen Brewe och Simon Björk.

Skanskagymnasiet i Växjö är inte vilken gymnasieskola som helst för den som vill plugga på ett treårigt teknikprogram med inriktning på samhällsbyggande och miljö. Studierna öppnar dessutom en suverän inkörsport till ett företag med många karriärmöjligheter.

Utöver den treåriga utbildningen erbjuder skolan ett fjärde år som leder fram till gymnasieingenjörsexamen. Efter att ha läst teknikprogrammet på hemmaplan sökte Simon Björk, Philip Pedersen Brewe och Hampus Hansson in till Skanskas eget gymnasium för att gå det fjärde året.

– Det var ett fantastiskt givande år, säger Philip och rekommenderar teknikgymnasister som kanske inte är redo att påbörja en längre utbildning att överväga detta alternativ.

Under året ges plats för två praktikperioder om vardera sex veckor. Simon, Philip och Hampus värderar det faktum att utbildningen inte enbart är teoretisk.

Från provanställning till produktionschef

Alla tre nappade på Skanskas erbjudande om provanställning. Just nu bygger Simon bostäder på Citadellskajen i Malmö. Philip bidrar till framväxten av nya Aggarpsskolan i Svedala medan Hampus vidgar utbudet av lägenheter i Tomelilla.

– Vi känner att vi verkligen har utvecklats under de fem år som gått sedan vi lämnade Växjö med var sin examen i bagaget, säger de unisont.

Som produktionschefer är Philip och Simon spindlar i nätet med en fot på kontoret och en ute på arbetsplatsen. Hampus har varit arbetsledare och hoppas på att få produktionschefsansvar vid nästa projekt.

– Det roligaste med byggbranschen är att arbeta i lag och få vara med och skapa bestående värden, säger Hampus när vi promenerar från Citadellskajen bort till Malmö Live som han varit med om att bygga.

Kollegor och vänner

Skanskagymnasiet, som startades år 2009, har riksintag. Elever från hela landet lockas till Växjö. Just nu läser sammanlagt cirka 110 unga i de fyra årskurserna:

– Vi är stolta över att ungefär en tredjedel av dem som går på vår skola är tjejer, säger Skanskagymnasiets rektor Gabriela Rieger.

Hon gläds också över att två tredjedelar av eleverna väljer att gå även det fjärde året – och på så sätt skaffar sig en yrkesutbildning som gör det möjligt att kliva direkt ut på arbetsplatsen.

Ingen tvekan om att gemenskapen stärks av att bo tillsammans med kurskamraterna. Det märks att de tre skånepågarna har lärt känna varandra väl under tiden på Skanskagymnasiet.

– Egna rum och gemensamt kök, förklarar Simon som berättar att dörrarna nästan alltid stod öppna.

Att de inte längre delar korridor hindrar inte vänskapen från att växa.

– Vi träffas på ofta vi kan, säger Simon som berättar om gemensamma semestrar till såväl solställen som skidmål.

Vad hände med kurskamraterna som också tog examen våren 2012? En del pluggar. Skanskagymnasiet ger behörighet för fortsatta studier på högskola eller universitet. Några har letat sig till nya jobb.

– Fast många är kvar inom koncernen och det är jättekul att stöta på dem i olika sammanhang.

Text: Per Eriksson
Foto: Gugge Zelander

Senast uppdaterad: 2017-06-13

Rekommenderad läsning