c

Skanska vinnare av internationellt innovationspris

Det svenska bidraget i den internationella tävlingen AEC Excellence Awards 2019 tar hem förstapriset i kategorin ”Building Design, Large projects”. Samarbetet mellan Skanska, Sweco och ÅF Pöyry avser design, planering och projektering av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, i Lund. ESS förväntas bli en av världens modernaste och mest hållbara i sitt slag.

ESS är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag. En tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på en världsledande neutronkälla, med toppmoderna neutroninstrument, världens kraftfullaste linjära accelerator och ett datacentrum för vetenskaplig databehandling. Projektet är ett paneuropeiskt samarbete med 13 europeiska länder som medlemmar och anläggningen i Lund förväntas locka mellan två och tre tusen forskare varje år. ESS är i dagsläget under uppbyggnad och beräknas vara i drift år 2023.

Nu står det klart att det pågående projektet i en samverkan mellan Skanska, Sweco och ÅF Pöyry står som vinnare i AEC Excellence Awards 2019, kategorin Building Design, Large Projects. Bakom tävlingen står Autodesk, i år tillsammans med med-sponsorerna Construction Dive, SmartCities Dive, Society for Marketing Professional Services samt Informed Infrastructure.

- ESS är ett fantastiskt projekt med många väldigt kompetenta medarbetare och som BIM Lead är jag mycket stolt över vad min grupp har lyckats åstadkomma. Det är också roligt att ett byggprojekt i Sverige håller världsklass. Stort tack till alla som har varit engagerade i BIM och designarbetet under de här åren, säger Martin Hörestrand, Skanskas digitala ledare vid ESS.

Prisutdelning kommer att ske under Autodesk University i Las Vegas, USA, i november.

Läs mer om tävlingen på aecexcellence.com
Läs mer om ESS på europeanspallationsource.se

Senast uppdaterad: 2019-10-18

Rekommenderad läsning