c

Skanska väl rustat för omstart efter pandemin

Med en grundmurad säkerhetskultur i ryggen lyckades Skanska Sverige snabbt ställa om när coronapandemin slog till. Vd Gunnar Hagman ser tillbaka på ett år av extraordinära insatser som rustat företaget för den kommande omstarten av samhället.

Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman har gjort flera arbetsplatsbesök under året för att få en bild av hur covid-19 påverkat verksamheten. ”Jag har sett så många fina exempel på gott ledarskap och omtänksamma kollegor.”

Årets första kvartalsrapport visar på en stabil verksamhet och förbättrad lönsamhet i byggverksamheten. Ett långt ifrån självklart resultat om man backar till det ögonblick i mars 2020 då det stod klart att coronaviruset kommit till Sverige för att stanna.

– Det var en tid med mycket osäkerhet och oro. Framförallt hur det skulle påverka människors hälsa och liv, men också vad som skulle hända med ekonomin och vårt företag. Så här i efterhand trodde jag nog att krisen i samhället skulle bli allvarligare, men att den skulle vara över snabbare, säger Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman om inledningen av pandemin.

För en samhällsviktig aktör som Skanska, där byggprojekten är kärnan i verksamheten, var det aldrig aktuellt att ställa in eller stänga ner. I stället blev utmaningen att ställa om och hitta rutiner för att följa restriktionerna.

– En sak vi gjorde bra var att vi direkt samlade ett multifunktionellt team som inte bara bestod av höga chefer utan också medarbetare från Hälsa och säkerhet, HR och Kommunikation. Det gjorde att vi kunde belysa frågorna ur flera perspektiv, skapa bättre beslutsunderlag och få ut information snabbt.

Kort startsträcka

Faktum är att Skanska under året lyckats hålla igång i princip alla byggprojekt utan större störningar. En nyckel till det tror Gunnar Hagman är den grundmurade säkerhetskultur som finns på Skanska.

– Vi har haft nytta av att vi jobbat länge med våra värderingar om att värna livet kopplat till arbetsmiljö och säkerhet. Det gjorde att vi hade kort startsträcka. Våra arbetsledare tog sig an pandemin som ett nytt säkerhetsproblem, säger Gunnar Hagman.

Under året har Skanskas medarbetare tvättat och spritat händer, ätit lunch i skift, haft möten och avstämningar utomhus eller jobbat hemma med möten i Teams som enda kontakt med kollegorna. Att hålla avstånd i alla lägen har dock visat sig vara en utmaning, särskilt i de riktigt stora byggprojekten med många medarbetare och underentreprenörer på plats.

– Vi har haft ett par situationer med smittad personal och risk för klustersmitta, men då har snabbtester kunnat användas för att stoppa utvecklingen direkt. För mig är det ett bevis på att vi har chefer och arbetsledare som jobbar superseriöst med detta.

Omstart i samhället

Efter ett år med restriktioner börjar tröttheten smyga sig på, samtidigt som mer smittsamma virusvarianter sprider sig i samhället. För att stötta verksamheten ytterligare valde Skanskas ledning nyligen ut elva stora projekt till en djupare dialog kring covid-19.

– Vi ville säkerställa att de har alla resurser de behöver för att fortsätta att hålla smittan borta, och påminna om vikten av att inte slappna av så här i slutspurten. Vi fick mycket värdefull input och goda exempel som hjälper oss framåt.

Nu pågår vaccinationerna för fullt med en förhoppning om att samhället kan öppna upp igen efter sommaren, men allt kommer inte att bli som innan pandemin.

– En positiv effekt är att klimatet seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför omstarten av samhället. Det är till exempel glädjande att se de satsningar som görs för att ställa om gruvnäringen och utbyggnaden av fossilfri energi i norra Sverige.

– En annan sak som kommit för att stanna är den digitala omställningen som jag tror i grunden förändrar hur vi kommer att jobba, bo och resa i framtiden, säger Gunnar Hagman.

Ökad investeringsvilja

Både Byggföretagens konjunkturrapport och Skanskas egna analytiker vittnar om en återvändande investeringsvilja hos så väl statliga som privata aktörer.

– Staten har tillfört mycket pengar till regioner och kommuner för att kunna göra investeringar i den sociala infrastrukturen, med sjukhus, skolor och vårdboenden.

Bostadsmarknaden har tagit ett rejält skutt under pandemin, och kommer att bli ett viktigt segment framåt för Skanska.

– Det tror jag har att göra med att människor varit hemma och haft tid att tänka på hur de vill förändra sitt boende. Det blir som en ketchupeffekt där läget troligen normaliseras under hösten, men vi ser ett underliggande behov framåt av att bygga både hyresrätter, bostadsrätter och småhus i Sverige, säger Gunnar Hagman och vill avsluta med att tacka för de extraordinära insatser som Skanskas medarbetare gjort under året:

– Jag har sett så många fina exempel på ledarskap och omtänksamma kollegor när jag varit ute i verksamheten. Medarbetare som gjort allt för att vi ska lyckas med våra projekt trots pandemin. Det gynnar i slutändan hela samhällets ekonomi och gör att vi står starka när krisen är över. Ett stort tack för det.

Exempel på åtgärder under året

  • Information på flera språk.
  • Handsprit och möjlighet att tvätta händerna.
  • Fysisk distans på arbetsplatserna.
  • Uppdelade fika- och lunchskift i bodarna.
  • Möten och avstämningar utomhus eller digitalt.
  • Snabbtester vid risk för klustersmitta.
  • Möjlighet att jobba hemma för administrativ personal.
  • Karantänbodar vid misstänkt smitta.
Senast uppdaterad: 2021-05-10

Rekommenderad läsning