c

Landvetter södra ett unikt projekt att bygga en stad från grunden

Skanska och BoKlok ska tillsammans med fem andra aktörer medverka i ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt, Landvetter södra. Med plats för 25 000 invånare och hållbarhet i fokus ska den nya staden byggas på ett strategiskt läge mellan Göteborg och Landvetter flygplats.

Bild: Arkitekterna Krook och Tjäder

Tävlingen om vilka som ska få vara med och bygga den nya staden avgjordes i mitten av mars. Härryda kommun är beställare och de vinnande aktörerna valdes ut av det kommunala bolaget Landvetter södra utveckling AB. I stor konkurrens blev Skanska Sverige AB tillsammans med BoKlok Housing AB utvalt att gemensamt med fem andra byggherrar uppfylla visionen om en hållbar, modern, internationell och innovativ stad där människors livskvalité står i centrum. En blandstad med bostäder, handel, service och rekreationsområden.

– Om man ska vara med och bygga en stad från grunden behöver man ha förståelse för helheten. Vi är vana vid att omvandla områden och har en stor bredd både vad gäller kompetens och produkter. Att vi dessutom går i bräschen för ett fossilfritt Sverige och ingår i flera forskningsprojekt för den moderna staden har också betydelse för att vi blev en av de vinnande aktörerna, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Hållbart från grunden

Regeringen har utsett Landvetter södra till ett av Sveriges nio mest intressanta stadsutvecklingsprojekt. Staden kommer byggas hållbart från grunden och i linje med de globala Agenda 2030-målen.
– Att vi bygger från start ger oss goda möjligheter att skapa en stad som är mer hållbar än när det blir en efterkonstruktion i redan befintliga områden. Här kan Skanska bidra till visionen om ett långsiktigt hållbart samhälle. Samtidigt som vi axlar ett stort ansvar kommer vi också att lära oss mycket under resans gång, säger Christina Ingelsten vidare.

Dubbelspårig järnväg

Läget längs med ett av landets största pendlingsstråk, Göteborg – Borås, och närheten till Göteborg Landvetter Airport gör att kommunen räknar med att kunna attrahera 25 000 invånare. Trafikverket planerar dessutom en dubbelspårig järnväg för höghastighets- och regiontåg med stationsläge på flygplatsen.
– När det gäller infrastruktursatsningar och stationslösningar kan den samlade kompetensen inom Skanska också bli en viktig del i diskussionerna med myndigheterna.

Medborgardialog och bostäder för alla

Ett av kraven som Härryda kommun ställer är att medborgarna och privata aktörer ska involveras i processen. Som första byggaktör har Skanska ett digitalt verktyg för medborgardialog där kringboende, bostadsköpare och en intresserad allmänhet får lämna synpunkter och idéer på ett tidigt stadium i projektutvecklingen. Genom samarbetet med BoKlok kommer Skanska också kunna erbjuda bostäder för alla.
– BoKlok, som är vårt bolag ihop med Ikea, är unikt eftersom det bygger hållbara hyres- och bostadsrätter till ett lågt pris. Men uppdraget handlar inte bara om bostäder utan också om att bygga en mänsklig stad. Här har vi processer för att säkra den upplevda tryggheten när man rör sig i ett område. Vi har också en arbetsmodell där konst bidrar till att ge nya kvarter en tydlig identitet, förklarar Christina Ingelsten.

Konsortium ska bildas

Det första steget blir att bilda ett konsortium med de sex aktörerna. Inom Skanska finns lång erfarenhet av att samarbeta inom fastighets- och stadsutvecklingsprojekt och med allt från idrottsförbund till akademin.

– Nu börjar vi resan för vilka ambitioner som ska gälla i projektet och hur det ska se ut, avslutar Christina Ingelsten.
Byggstarten för den nya staden beräknas ske någon gång under 2021.

Senast uppdaterad: 2019-04-29

Rekommenderad läsning