c

Skanska sluter samverkansavtal med Riksbyggen

Skanska har slutit ett femårigt samverkansavtal med Riksbyggen gällande nyproduktion av bostäder i norra Sverige och främst i Luleå, Umeå och Uppsala. Avtalet gäller delar av Riksbyggens nyproduktion och innebär att båda partner avsätter medel för innovationer samt en medveten strävan mot ökad social hållbarhet.

Riksbyggens Brf Aftonfalken i Uppsala som just nu byggs av Skanska.

– Vi har haft ett gott samarbete genom åren i ett antal byggprojekt och har idag pågående bostadsprojekt i Umeå och Uppsala. Det är alltid en fördel med långsiktiga samarbeten. Vi gläder oss åt detta avtal som är speciellt då vi gemensamt tillför medel för innovationer, säger Marcus Andersson, regionchef, Skanska Sverige AB.

Just nu pågår arbetet med att hitta de första lämpliga projekten som kommer att genomföras inom ramarna för det nya samverkansavtalet. Den sociala dimensionen kan till exempel handla om att öka antalet lärlingsplatser och att främja en sund arbetsmarknad genom inkludering, mångfald och bra arbetsmiljö.

– Det känns mycket bra att vi har formaliserat ett samarbete med Skanska i norra Sverige. I samverkansprojekten kommer vi nu att få en kontinuitet och möjlighet till ökad kunskapsöverföring och effektivisering mellan projekten. Målsättningen är att vi både ska kunna uppnå ökad nytta för våra kunder och en förbättrad, långsiktig konkurrenskraft, säger Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen, Riksbostad Stockholm/Uppland/Norr.

Senast uppdaterad: 2018-02-28

Rekommenderad läsning