c

Skanska sköter underhåll av stål och betong på Öresundsbron

Öresundsförbindelsen invigdes år 2000 där Skanska ingick i konsortiet som byggde. Nu tar vi ansvar för underhållet av stål- och betongkonstruktionerna på bro och i tunnel de närmaste tre åren.

Skanska Infraservice har tilldelats underhållet av stål- och betongkonstruktioner på Öresundsförbindelsen av ägaren Øresundsbro Konsortiet. Uppdraget ligger på tre år, med en möjlig förlängning. Kontraktet trädde i kraft i september 2019. I vårt upplägg för underhållet som utvärderades och poängbedömdes av Öresundsbroförbindelsen i anbudsskedet, har vi förutom våra underhållexperter även inkluderat några av de betongexperter, brobyggare och konstruktörer som var med och byggde bron.

Vi är stolta över att få förtroendet att underhålla förbindelsens stål- och betongkonstruktioner. Vi har dessutom sedan tidigare uppdraget att sköta säkerheten på bron genom trafikanordningar, eskortkörning och väginspektion. Bron och tunneln är viktig för utvecklingen i Malmö-Köpenhamnsregionen. Öresundsbroförbindelsen omfattar bland annat 2 kilometer landanslutning, 8 kilometer bro, 4 kilometer konstgjord ö, 4 kilometer tunnel och 1 kilometer landanslutning på den konstgjorda halvön i Danmark. Enbart pelarna som bär upp konstruktionen innehåller 320 000 ton betong.

Öresundsförbindelsen ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs till lika delar av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen (SVEDAB AB). SVEDAB ägs av den svenska staten genom näringsdepartementet medan A/S Øresundsbro ägs till hundra procent av Sund og Bælt Holding A/S, som i sin tur ägs av den danska staten genom trafikministeriet.

Senast uppdaterad: 2019-10-14

Rekommenderad läsning