c

Skanska på COP26 i Glasgow

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners agerar vi kraftfullt i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Därför deltog vi den 1-12 november 2021 på COP26. Klimattoppmötet samlade världens ledare i Glasgow för att påskynda arbetet med att nå minskade koldioxidutsläpp.

Skanska deltog på COP26 för att diskutera hur vi som företag kan bidra till att policy blir verklighet genom att skala upp våra hållbara lösningar.

Nu pågår diskussioner av utfallet av klimattoppmötet samt vilket fokus som måste råda framåt, inte minst till nästa klimattoppmöte om ett år som då äger rum i Egypten. I en intervju till Dagens Industri ger Skanskas globala hållbarhets- och innovationschef Lena Hök följande kommentar:

– Ett starkt intryck är att det trots bland annat urvattnade formuleringar i slutdokumentet finns en växande samsyn om klimathotets allvar och om behovet att agera. Och att intresset och engagemanget från bland annat näringslivet för klimatfrågorna vuxit starkt.

På frågan vilka slutsatser vi tar med oss från mötet svarar Lena:

– Bland annat att 1,5-gradersmålet ligger fast. Och sammantaget har vår övertygelse stärkts om att våra klimatmål och ambitionen att ta en ledande roll i klimatarbetet i vår bransch är helt rätt väg”.

Skanska mål med att delta på COP26 var att med våra kunder, partners och politiska beslutsfattare berätta om vår syn på industriomställningen, idéer om skalbarhet samt vilka konkreta åtgärder som kan ske här och nu för att minska utsläppen. Den byggda miljön står för nästan 40 procent av alla energirelaterade koldioxidutsläpp i världen – ingen annan sektor har större inverkan på utsläppen.

Vi vill vara en del av lösningen. Som ett exempel deltog vi i egenskap av medlem i LeadIt, en koalition av företag och länder som engagerar sig i att bekämpa klimatförändringarna, i ett toppmöte med bland annat John Kerry, USAs särskilda sändebud för klimatfrågan, och Krista Mikkonen, Finlands miljöminister där ovanstående frågor lyftes.

Vi passade även på att tillsammans med kunder och partners samt representanter för den brittiska och svenska regeringen arbeta konkret med hur vi tillsammans kan sänka våra koldioxidutsläpp.

Media i urval

Näringslivets krav efter Cop26 – ”måste gå från ord till handling” (di.se)
Stort intresse för Cop26 från svenska storföretag (di.se)
Lena Hök, executive vice president sustainability and innovation Skanska direkt från Glasgow (expressen.se)
Carbon tax needed to level playing field: Skanska EVP (cnbc.com)

Seminarier i urval

Transforming our built environment: from net-zero commitments to action | COP26 - YouTube

Energy transitions for 1.5°C — Scaled and enabled by energy efficiency innovation and digitalization - YouTube

Time for action – how we accelerate emissions reductions through value-chains? | COP26 - YouTube

Senast uppdaterad: 2021-11-17

Rekommenderad läsning