c

Skanska lyfter cirkulärt byggande i Almedalen

Biokol av gamla stubbar, möbler av spillvirke och återvunnen betong. Skanska lyfter på alla stenar längs vägen mot en cirkulär bransch, och lyfter även frågan i flera seminarier under Almedalsveckan.

En hand med skyddshandskar lyfter biokolmakadam.
1 av 3 Biokolmakadam. Avsikten med en mobil biokolpanna är att kunna använda slutprodukten i samma närområde som restprodukterna uppstår.
En lyftkran lyfter en blå container.
2 av 3 Delarna till Skanskas allra första biokolpanna monteras just nu ihop i Rönnbäcken, Skellefteå.
Porträtt av blond kvinna i en vit blus.
3 av 3 Emma Viklund är marknadschef på Skanska Industrial Solutions och har jobbat med biokolprojektet i två år.

Den sista juni tas Skanskas allra första mobila biokolpanna i bruk i Västerbotten. Här ska restprodukter som uppstår i projektet Hedensbyn, Skellefteå Site East, tas tillvara. Om allt går enligt plan ska ytterligare nio biokolanläggningar etableras, landet runt, för att omvandla stubbar och träspill till biokol och energi. Metoden för att utvinna biokol påminner om det uråldriga bruket av kolmilor och har tidigare använts för förbränning av restmaterial från jord- och skogsbruk, men inte för just byggavfall.

– Vi börjar med stubbar, som ofta finns i överflöd och som ingen vill ha, men är utmärkta för att utvinna biokol. Men vi tittar också bredare, framför allt på trä som blir över under byggprocessen, säger Emma Viklund, marknadschef på Skanska Industrial Solutions.

Återvinning i resursparker

Biokolanläggningar är ett av flera miljöprojekt som Skanska nu utvecklar från pilotnivå till industriell verksamhet. Ale Resurspark i Göteborg och anläggningen i Sälgsjön utanför Gävle är andra initiativ. Bergtäkten i Sälgsjön tar numera emot schaktmassor som sorteras och säljs vidare som fyllnadsmaterial eller anläggningsjord. Här finns även ett asfaltverk och en ny, mobil produktionsanläggning för grön betong.

– En anledning till att vi vill satsa på mobila resursparker är att lastbilarna ska kunna lämna schaktmassor och hämta återvunnet material på samma plats, som ska ligga så nära byggarbetsplatserna som möjligt. Vi vill inte addera några koldioxidutsläpp genom långa transporter, säger Emma Viklund.

Begreppet resurspark är noga utvalt för att motverka negativa uppfattningar om återbruk.

– Tyvärr finns det många i branschen som har förutfattade meningar om återvunna och återanvända material. Och om ingen byggherre vågar välja återvunnet kommer vi inte heller framåt. Vi skulle kunna bygga ett Mount Everest i Sverige i dag av allt rivningsmaterial, säger Emma Viklund.

Dialog under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan anordnar Skanska flera seminarier, bland annat ”Bygg mer, förbruka mindre” den 4 juli. Emma Viklund hoppas att veckan ska leda till en öppen dialog med politiker, näringsliv och samhällsaktörer:

– Alla vet att vi måste ställa om och alla vill samma sak. Men nu måste vi gå från ord till handling och då behövs nya, oprövade marknadsmodeller, med öppenhet för att dela kunskap och information. Det handlar om att ändra sitt mindset om vad det innebär för mig och min affär om jag delar med mig.

Läs mer om Skanskas engagemang i Almedalen

Senast uppdaterad: 2022-06-23

Rekommenderad läsning