c

Skanska emitterar nya gröna obligationer om 1 miljard kronor för finansiering av hållbara fastighetsprojekt

Skanska har utfärdat gröna obligationer till ett värde av 1 miljard kronor för att finansiera hållbara kommersiella fastighetsprojekt i USA, Sverige och Polen. Emissionen genererade ett mycket stort intresse bland investerare och bud på drygt 3 miljarder kronor kom in.

Skanska ska vara det ledande gröna projektutvecklings- och byggbolaget och samarbeta med våra kunder för att uppnå hållbara lösningar som ger lågt eller inget koldioxidavtryck. För att utnyttja vår gröna expertis och projektportfölj, samtidigt som vi diversifierar vår investerarbas, har vi emitterat gröna obligationer för 1 miljard kronor.

Finansieringen kommer att möjliggöra fortsätta investeringar i vår hållbara och lönsamma projektutveckling i en snabbare takt än vad vi hade kunnat uppnå genom att enbart använda vårt eget kapital.

Positiva samhällseffekter

- Vi märker att allt fler kunder och investerare är intresserade av en högre nivå på hållbarhetsarbetet. Det sporrar oss att driva utvecklingen framåt för hur vi kan bidra till en högre hållbarhet i våra projekt. Skanskas gröna obligation med rapportering av effekterna är ett sätt att försäkra våra investerare att deras engagemang och investeringar ger resultat, säger Lena Hök, hållbarhetschef, Skanska AB.

Högsta gröna certifieringarna

Vid emissionen i slutet av maj fördelades obligationen i två trancher om 500 miljoner kronor vardera med 2,5 respektive 5 års löptid. Initialt kommer obligationerna att finansiera fyra kommersiella utvecklingsprojekt, som alla ansökt om högsta nivå - Platinum - inom det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Obligationerna kan också användas för att finansiera bostadsutveckling.

Detta var den andra omgången av gröna obligationer som Skanska gett ut. Vår första gröna obligation utfärdades i april 2014.

Noterade på Nasdaq Sustainable Bond Market

Investerare som deltog i emissionen var bland annat Alfred Berg Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Kammarkollegiet, Nordea Investment Management, Storebrand / SPP Asset Management, Swedbank Robur och Öhman fonder. Återförsäljare var Svenska Handelsbanken och Swedbank. Obligationerna är listade på Nasdaq Sustainable Bond Market.

Anpassat till FN:s mål för hållbar utveckling

CICERO Center for International Climate Research, som är en internationellt erkänd ledande leverantör av oberoende granskningar av gröna ramverk, har godkänt Skanskas ramverk för gröna obligationer. En viktig aspekt av detta ramverk är att miljökonsekvensrapporteringen är anpassad till FN:s mål för hållbar utveckling. Mer information om våra gröna obligationer och ramverket för gröna obligationer finns under avsnittet Investerare på www.skanska.com. SEB har agerat rådgivare för Skanskas gröna ramverk.

Ökad andel grön finansiering

Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick Skanskas centrala skuld till 3,6 miljarder kronor, varav cirka 70 procent bestod av grön finansiering, inklusive gröna obligationer. Vårt mål är att ha nära 100 procent av vår centrala finansiering från gröna och hållbara lån och obligationer.

Grönt en del av Skanskas kultur

Över 70 procent av intäkterna från vår svenska och brittiska byggverksamhet kommer från gröna projekt, enligt definitionen i Skanska Color Palette™. I vår egen projektutvecklingsverksamhet kommer över 90 procent av värdeskapandet från gröna projekt.

Skanska har dessutom inom Fossilfritt Sverige, ett initiativ från den svenska regeringen, fått i uppdrag att skapa en färdplan för att uppnå en klimatneutral byggsektor i Sverige. Denna färdplan - som vi anser vara den första i sitt slag – har fått stöd av över 60 aktörer och överlämnades till regeringen i april 2018.

Senast uppdaterad: 2018-06-21

Rekommenderad läsning