c

Skanska bygger morgondagens digitaliserade byggarbetsplats

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för byggbranschen. En digitaliserad byggarbetsplats kan höja säkerheten och produktiviteten samtidigt som samarbetet med underentreprenörer förenklas. Ambitionen är att med hjälp av smart teknik lyckas halvera byggtiden genom att korta ledtider och hjälpa till med planering på varje byggarbetsplats.

Redan för några år sedan började Skanska att utveckla lösningar för att bättre utnyttja de smarta mobila enheter som började användas på flertalet byggarbetsplatser.
1 av 2 Redan för några år sedan började Skanska att utveckla lösningar för att bättre utnyttja de smarta mobila enheter som började användas på flertalet byggarbetsplatser.
För Skanska är ambitionen med DigiHub att med hjälp av smart teknik lyckas halvera byggtiden genom att korta ledtider och hjälpa till med planering på varje byggarbetsplats säger Lotta Wibeck.
2 av 2 För Skanska är ambitionen med DigiHub att med hjälp av smart teknik lyckas halvera byggtiden genom att korta ledtider och hjälpa till med planering på varje byggarbetsplats säger Lotta Wibeck.

Därför satsar vi nu stort på innovation och utveckling i företaget. Med hjälp av den nya utvecklingssatsningen DigiHub testas nu nya produkter och tjänster i mindre skala innan de implementeras i hela organisationen. Satsningen lanserades i våras men förberedelserna har pågått i flera år. Inledningsvis testas en digital plattform som utvecklas tillsammans med olika samarbetspartners för att säkerställa att den senaste digitala tekniken kan nyttjas för att skapa robusta lösningar som verkligen tillför nytta.

- Allt handlar om att göra digitaliseringen till en naturlig del av varje medarbetares vardag. Vi vill använda tekniken för att stötta upp i arbetet och göra information om ritningar, leveranser och planering tillgänglig i realtid. Sen lägger vi till smarta kameror, sensorer och uppkopplade maskiner för att skapa en ännu bättre överblick över varje byggarbetsplats, berättar Lotta Wibeck, ansvarig för Digihub.

Nya digitala verktyg på varje byggarbetsplats

Redan för några år sedan började Skanska att utveckla lösningar för att bättre utnyttja de smarta mobila enheter som började användas på flertalet byggarbetsplatser. Under projektnamnet GoMobile gjorde man bland annat ritningar tillgänglig i läsplattor. Nu fortsätter utvecklingsarbetet under DigiHub i nära samarbete med verksamheten och tilltänkta användare.

- Målet är att tekniken ska vara enkel att använda. När vi utvecklar lösningar som ska användas på våra byggarbetsplatser är gränssnittet viktigt, det behöver vara intuitivt och lätt att förstå. Flödet ska vara logiskt med så få knapptryckningar som möjligt så att användaren förstår och kan använda tjänsterna direkt, förklarar Lotta Wibeck.

Säkra arbetsplatser

På morgondagens uppkopplade byggarbetsplats är det inte bara människorna utan även smarta enheter, sensorer och kameror som skannar av och rapporterar in olika händelser. Det bidrar till en än mer fullständig bild digitalt av allt som sker och även det som kan komma att ske. Om någon befinner sig på en byggarbetsplats utan hjälm larmar systemet direkt, för att minska risken för en olycka. Data från bygget analyseras i realtid för att hjälpa till med riskhantering och projektplaneringen. På sikt ska det även gå att röststyra hela systemet på sitt eget språk, och sen översätter programmet. Ett stort steg för inkludering och likaså mindre risk för missförstånd med kollegor och underentreprenörer från andra länder.

- Ett bygge är som ett domino-spel, allt hänger ihop. Har en hantverkare inte kunnat göra sin uppgift så påverkas nästa planerade aktivitet. Om en leverans är försenad utan att man känner till på förhand leder det till olika störningar. På sikt vill vi att digitaliseringen ska hjälpa till med projektplaneringen med stöd av maskininlärnings-teknik samt genom att analysera information som fångats in av medarbetarna, kameror och sensorerna i kombination med extern information som till exempel väder. Idag jobbar vi ofta med tre veckors planering, men tänk om vi kunde planera tre månader framåt i framtiden, menar Lotta Wibeck.

Digitalt samspel mellan byggföretagen och underentreprenörer

Skanska har ungefär 100 000 underentreprenörer. Idag finns det ingen gemensam branschstandard och många av bolagen är små och saknar egen IT-avdelning. Underentreprenörer inom byggbranschen arbetar ofta manuellt, med lappar, mejl, telefonsamtal och anteckningar. På Skanska känner vi ett ansvar att hjälpa branschen till en förändring. Vi behöver fler gemensamma lösningar som alla använder. Skanskas satsning med DigiHub är att fånga upp nya idéer och behov genom att jobba nära kollegorna på arbetsplatserna.

Morgondagens digitala byggbransch

Vägen framåt som vi ser det handlar om att samarbeta med partners som är ledande inom sina respektive områden för att få hjälp med digitaliseringen. Digihub bygger just nu en första testversion av en digital plattform tillsammans med bland annat Microsoft och Autodesk. Ambitionen är att lösningen framgent ska kunna användas även av andra byggföretag för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för hela branschen. Inom DigiHub jobbar vi även med startups och testar olika lösningar och förslag. Alla idéer behöver inte bli färdiga lösningar, innovation är learn by doing. Det ska max ta tre månader att få ut en ny lösning, eller tre veckor för att få ut en förbättring av ett befintligt system.

Senast uppdaterad: 2018-12-12

Rekommenderad läsning