c

Skanska betalar skatt i Sverige

I en genomgång av storföretag i Sverige som Sveriges Television har gjort påstås att Skanska inte betalar skatt i Sverige. Det är fel. Skanska har en mycket konservativ syn på skatt och betalar skatt i alla de länder där vi är verksamma.

I en granskning av svenska storföretag påstår SvT att Skanska inte betalar skatt i Sverige. Det är fel. Missförståndet kommer sig av att Skanska mellan åren 2011 och 2014 bokför noll i skatt i Sverige. Det är en bokföringsmässig effekt som kommer sig av flera faktorer.

I svensk byggverksamhet betalas skatt enligt färdigställandemetoden, det vill säga när byggprojekt är klara. Det bidrar också till en slagighet mellan åren. Till exempel betalar vi skatt för stora projekt som Hallandsås och Nya Karolinska Solna för 2016 och 2017, medan vinsterna redovisats löpande. Dessutom har skatten i redovisningen kvittats mot återbetalning av tidigare högt debiterad preliminärskatt och underskottsavdrag för egna förluster, exempelvis.

SvT skriver felaktigt att Skanska ”börjar” betala skatt i Sverige 2015. Under 2015 betalade Skanska 480 miljoner kronor i skatt i Sverige, men ingenting har förändrats i princip eller sak mellan åren 2014 och 2015. Skillnaden beror på ovan nämnda omständigheter.

Senast uppdaterad: 2016-06-08

Rekommenderad läsning