c

Skanska arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige, anser att det är mer givande att arbeta i en organisation som gynnar mångfald.

Hur arbetar du för att skapa en förändring beträffande jämställdhet så att Skanska blir en mer inkluderande arbetsplats ur ett könsperspektiv?

Jag har ett tydligt mål för hur vi ska uppnå jämställdhet inom högsta ledningen i organisationen. Jag strävar efter att människor ska befordras baserat på kompetens och jämställdhet. Det är också en del av Skanskas affärsplan, som sträcker sig till 2020, och omfattar målsättningen att öka antalet kvinnliga chefer i linjepositioner. 2015 hade vi 10 % kvinnor bland 240 chefer. Förra året utgjorde kvinnorna i samma grupp 18 %. Det är resultatet av ett grundligt och målinriktat arbete.

Förändring börjar även med kulturen. Vi har systematiskt utvecklat rutiner och processer för hantering av trakasserier, vilket är något som har funnits i vår bransch (och andra branscher) under lång tid. Bland annat har vi en etisk hotline dit våra anställda kan rapportera eventuella trakasserier. Vi arbetar också med ett flertal aktiviteter som Etikstopp och så kallade Value Moments - värderingssamtal - när vi talar om etiska dilemman som medarbetarna kan ställas inför på arbetet. Tanken är att bygga upp en medvetenhet beträffande fördomar, och att genom samtal främja medvetenhet och beteendeförändring.

Vi utför regelbundna mätningar av vårt arbete och följer upp, vi identifierar brister och utvecklar förbättringsmätningar. Det är nyckeln till utveckling.

Är jämställdhet mellan könen viktigt för dig personligen? Om så är fallet, varför?

Det är mycket viktigt. Jag vill ha de allra bästa medarbetarna, så varför inte rekrytera ur hela befolkningen?

Det är helt enkelt mer givande att arbeta i en organisation som gynnar mångfald. Det handlar om att vi som företag kan skydda oss själva mot framtida utmaningar, exempelvis digitalisering, nya krav från kunderna och nya affärsmodeller. För att verkligen bli framgångsrika behöver vi ett team som har varierande erfarenheter och bakgrunder, olika sätt att tänka, och en kultur där alla kan tala ut och känna att det är tillåtet. Det är även en fråga om att prestera. Det är bevisat att arbetslag med skiftande bakgrund presterar bättre.

Har visaren rört sig inom Skanska under de senaste fem åren? Har ni nått framgångar inom jämställdhet? I så fall, på vilket sätt?

Ja, jag anser att vi har tagit små steg i rätt riktning, men vi har en lång väg att gå. Speciellt i år har vi höjt ribban. Målet är nu att ha 22 procent kvinnliga chefer inom företagets högsta ledning. Jag tror på att vi har en stor chans att lyckas med det, men nyckeln är starkt ledarskap och proaktivitet. Vi behöver kraften och engagemanget hos chefer tvärs igenom hela organisationen för att visa vägen och för att få alla att engagera sig i dessa frågor.

Föreställ dig att det är 2025 och vi har en jämställd arbetsplats. Vad har vi gjort för att komma dit?

Åtgärder som ovanstående bidrar till vårt arbete och för oss i rätt riktning. Men för att verkligen kunna lyckas fullt ut, och särskilt ute på våra byggarbetsplatser, måste vi göra något helt annorlunda för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor som väljer att arbeta inom byggnads- och anläggningsbranschen. Därför tror vi på ett starkt samarbete inom branschen. Om vi alla strävar i samma riktning kring de här frågorna och tydligt visar på hur vi ska utvecklas , det är något som gynnar oss alla.

Senast uppdaterad: 2018-03-08

Rekommenderad läsning