c

Skadefritt år i Slussen – en milstolpe i projektet

Slussen är ett komplext byggprojekt med många risker. Att Skanska lyckats uppnå ett år utan olyckor som lett till sjukskrivning är närmast unikt. ”Under mina 30 år i branschen har jag aldrig varit med om något liknande”, säger produktionschefen Peo Halvarsson.

Alla medarbetare i Slussen samlade för en gruppbild.
Ett år utan frånvaroolyckor på Slussen uppmärksammade Skanska med en gruppbild i megaformat.
Nattvy över Skanskas byggprojekt i Slussen i Stockholm.
Att bygga på en plats som Slussen i Stockholm kommer med flera utmaningar, inte minst för att en stor del av arbetet sker ute på vatten.

Byggbranschen är riskfylld. Extra komplex är arbetsmiljön i ett projekt som Slussen där 450 medarbetare samsas på liten yta, mitt i centrala Stockholm, och där mycket av arbetet görs ute på vattnet. Det kräver god planering och kommunikation, men framför allt en fungerande säkerhetskultur.

– På en byggarbetsplats kan det mesta hända, från att någon snubblar och vrickar foten till ett fall från hög höjd som är direkt livsfarligt. Därför är viktigt att skapa en kultur där alla vill göra rätt och tar ansvar för både sin och kollegornas säkerhet. Det har vi lyckats med på Slussen, säger produktionschefen Peo Halvarsson.

Statistiken nere på noll

För att hålla koll på olycksstatistiken använder många byggföretag Lost Time Accident Rate som är ett mått på förlorad arbetstid i samband med en olycka eller skada. För ett par år sedan låg Slussenprojektet på 18 när det gäller olyckor som leder till sjukskrivning, och är nu alltså nere på noll.

– Jag har varit i den här branschen i 30 år och har aldrig hört talas om något projekt av samma storlek som lyckats gå ett helt år utan frånvaroolyckor. Det är en milstolpe, inte bara för oss på Slussen utan för hela Skanska, säger Peo Halvarsson.

Vilka är de största riskerna i Slussen?

– Vi har många stora kranar på arbetsplatsen. Det kräver att vi planerar och riggar rätt så att vi inte lyfter över människors huvuden, och det inkluderar även dykarna trots att de jobbar under vattnet, berättar Cecilia Ahlström som är biträdande projektchef och tillägger:

– En risk många inte tänker på är förflyttningen från A till B. Det är mycket som kan ske på vägen från byggbodarna till arbetsområdet. Därför är det viktigt att vi stannar upp varje dag och utvärderar – är den här vägen fortfarande säker?

Våga välja rätt

Skanskas uppdragsgivare Stockholm stad bidrar också till säkerheten genom att ha en arbetsmiljöansvarig med på Skanskas veckomöten och skyddsronder. Projektet fokuserar mycket på fallskydd, och längs kajerna finns räddningsstationer med livbojar och krokar om någon skulle falla i vattnet.

– Jag är väldigt stolt över att jobba här, och det tror jag att de flesta av våra medarbetare är. Det är ett speciellt projekt där medarbetare på alla nivåer vågar säga till och välja rätt, säger Cecilia Ahlström.

Grunden för Skanskas arbetsmiljöpolicy är ”Vi bygger säkert eller inte alls”. För att uppnå det behövs struktur i form av en systematik och planering, och en kultur som präglas av omtanke och engagemang.

– För att få till en bra arbetsmiljö behöver man ständigt jobba med de här frågorna, varje dag. Att vi lyckats i Slussen, trots en utmanande miljö med arbete på vatten och höga höjder, på en global arbetsplats med många nationaliteter och språk, det är vi väldigt glada och stolta över, avslutar Jan Udén som är projektchef på Slussen.

Fakta: 5 säkerhetstips från Slussen

  1. Förmedla till alla medarbetare att det är okej att säga i från om ett arbetsmoment inte känns okej. Alla i projektet har den möjligheten!
  2. Uppmärksamma och förstärk goda exempel.
  3. Underskatta inte vikten av ordning och reda på arbetsplatsen. Det minimerar snubbelriskerna och lägger en bra grund för fortsatt säkert arbete
  4. Fånga upp nya medarbetare och kolla att de verkligen förstår och anammar Skanskas säkerhetskultur. Följ upp hur det går under den första tiden.
  5. Se till att medarbetare i olika positioner tillbringar tid ute i fält, för att få fler perspektiv på säkerhetsarbetet.
Senast uppdaterad: 2024-01-12

Rekommenderad läsning