c

Samlad spetskompetens i mobila team

Alla fastighetsprojekt har sina utmaningar, men få är så komplexa som sjukhus. För att möta en ökad efterfrågan på nya sjukhus i Sverige har Skanska skapat ett mobilt team av spjutspetskompetenser, redo att rycka ut över hela landet.

Bilden visar Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm.
Att bygga sjukhus är krävande och komplext. Akutpatienter ska snabbt och säkert tas till intensiven, ibland från en helikopter. Vårdhygienen ska vara oklanderlig och alla system behöver en backup för att inte äventyra patientsäkerheten.
Porträtt på man i varselkläder med texten Skanska.
Oskar Lindegren är affärsutvecklingschef för sjukhusverksamheten hos Skanska.
Porträtt på blond kvinna.
Lena Jansson är projektchef på Skanska och har stor erfarenhet av att bygga sjukhus.

När det första spadtaget togs till NKS, Nya Karolinska Solna, var det också startskottet för Sveriges största och mest avancerade sjukhusprojekt någonsin. Då hade det knappt byggts några nya svenska sjukhus på flera decennier. Behovet av nischad specialistkompetens inom sjukhusverksamhet, som fram till 2010 hade varit obefintlig, blev plötsligt akut. Men tack vare Skanskas globala erfarenhet av sjukhusbyggen fanns talanger inom räckhåll. Ett team med erfarna sjukhusbyggare och spetskompetens inom bland annat medicinteknisk utrustning och driftsättning lånades in från Storbritannien för att förstärka den svenska organisationen. En erfarenhet som gav mersmak.

– Vi höll på med Nya Karolinska i sju år och under den tiden tog vi beslutet att utveckla idén med mobila team. Vi lärde oss otroligt mycket av Nya Karolinska som vi kunde ta med oss till andra sjukhusprojekt, säger Oskar Lindegren som är affärsutvecklingschef för sjukhusverksamheten hos Skanska.

Rycker ut där det behövs

I dag har Skanska ett nationellt nätverk av cirka 200 personer med unik sjukhuskompetens och ett femtiotal specialister inom bland annat medicinteknisk utrustning. Teamen rycker ut när och där det behövs – och med tanke på de svenska sjukhusens status lär de hålla sig sysselsatta ett bra tag framöver. Många av våra sjukhus byggdes under 1960 och –70-talen och uppfyller inte alltid dagens krav på teknik och funktion.

– Marknaden har formligen exploderat sedan 2010, först i Stockholm, sedan i Malmö och Göteborg och nu även i lite mindre städer. I Malmö har vi i dag cirka 100 personer engagerade i projektet och flera av dem har kompetens som kommer att spridas till andra nystartade projekt, som Växjö och Karlstad, säger Oskar.

Samverkan med kunden

Utöver den nya sjukhusbyggnaden i Malmö, och om- och tillbyggnad av sjukhuset i Karlstad har Skanska nyligen avslutat en förstudie i Växjö för ett nytt akutsjukhus. Stora projekt som inte sällan landar på fem, sex miljarder kronor. Kombinationen av höga kostnader för regionerna och sårbara verksamheter har föranlett Skanska att alltmer förorda ett partneringupplägg tillsammans med sina kunder.

– I dag är det vanligt att man sitter tillsammans med kunden, fördelar roller och bygger en organisation ihop, förklarar Oskar.

Viktigt att vara lyhörd

Någon som har praktisk erfarenhet av både mobila team och partnering är projektchefen Lena Jansson. Hon bor i Stockholm men jobbar just nu heltid i programhandlingsskedet för om- och tillbyggnaden av Nya Centralsjukhuset i Karlstad.

– Det är ett omfattande och komplicerat projekt med rivning, ombyggnad och viss nybyggnad, med den pågående verksamheten vägg i vägg.

Lena Janssons uppdrag innebär ett nära samarbete med alla som sedan ska arbeta i lokalerna; läkare och vårdpersonal, men också de som ska förvalta och drifta fastigheterna.

– I min roll gäller att vara lyhörd och lyssna och ta beslut för projektets bästa, oavsett vem som sedan ska genomföra det. Sjukhusbyggen är komplexa med samordning av många installationer och en stor organisation med många inblandade verksamheter hos hälso- och sjukvården, säger Lena.

Nya kontakter

Under hösten 2021 var Lena Jansson även involverad i planeringen av ett nytt akutsjukhus i Växjö, vilket gett kontakter och erfarenheter som stärker hela det mobila teamet.

– Tack vare att jag var med i Växjö fick jag kontakter i Skåne och via projektet i Värmland kommer jag lära känna medarbetare i Göteborg. Det har varit ovärderligt. Det är så mycket lättare att sprida kunskap och lyfta luren för ett telefonsamtal när man väl har träffat personen någon gång, säger Lena Jansson.

Senast uppdaterad: 2021-12-15

Rekommenderad läsning