c

Säkerhetsträning i VR räddar liv

Byggindustrin är en riskfylld bransch där olyckor och ibland även dödsfall inträffar på arbetsplatsen. För att skapa en ännu säkrare arbetsmiljö har Skanska därför valt att satsa på en säkerhetsutbildning i VR för att hjälpa medarbetarna att bli mer medvetna om olika risker. VR-träningen börjar rullas ut under kvartal 4 till olika enheter inom Skanska Sveriges produktionsverksamhet.

VR är ett medium som hjälper till att skapa en känsla som leder till beteendeförändringar.
1 av 3 Virtual Reality, VR, är ett medium som hjälper till att skapa en känsla som leder till beteendeförändringar.
Tania Sjöberg, projektledare på Skanska och beteendevetare.
2 av 3 Tania Sjöberg, projektledare på Skanska och beteendevetare.
 Skanskas VR-upplevelse utgår från statistik om arbetsplatsolyckor. Bakom satsningen finns ett noga utvalt projektteam bestående av både interna och externa specialister inom områdena beteendevetenskap, kompetensutveckling, VR, teknik, linje/produktion, IT samt hälsa och säkerhet.
3 av 3 Skanskas VR-upplevelse utgår från statistik om arbetsplatsolyckor. Bakom satsningen finns ett noga utvalt projektteam bestående av både interna och externa specialister inom områdena beteendevetenskap, kompetensutveckling, VR, teknik, linje/produktion, IT samt hälsa och säkerhet.

- VR är ett medium som hjälper till att skapa en känsla som leder till beteendeförändringar. När man själv får uppleva en risk, även om den är virtuell, blir det mer påtagligt än att läsa om den, förklarar Tania Sjöberg, projektledare på Skanska och beteendevetare.

Virtual reality, eller virtuell verklighet, är en teknik där användaren genom att sätta på sig ett VR-headset kliver in i en digital värld och kan interagera med den. I Skanskas säkerhetsutbildning i VR har en virtuell byggarbetsplats tagits fram som medarbetarna kan känna igen sig i. Användaren utsätts för ett antal olika riskmoment som simuleras i VR i samband med att olika uppgifter ska utföras och man får direkt uppleva konsekvenserna av vissa farliga beteenden.

- Det är stor skillnad på att läsa eller höra om risker och att få uppleva dem själv. Om man en gång råkat lägga handen på en varm spisplatta så kommer man per automatik passa sig för att göra det igen. Det är grundtanken bakom Skanskas VR-upplevelse. Om man varit med om ett tillbud till följd av ett riskfyllt beteende, då kommer hjärnan med hjälp av känslominnet hjälpa en att undvika faran även på en riktig byggarbetsplats, förklarar Tania.

Skanskas VR-upplevelse utgår från statistik från arbetsplatsolyckor. Skanska kompetenscenter ligger bakom satsningen som tagits fram av ett speciellt utvalt projektteam bestående av både interna och externa specialister inom områdena beteendevetenskap, kompetensutveckling, VR, teknik, linje/produktion, IT samt hälsa och säkerhet. VR-upplevelsen är byggd i spelplattformen Unity och har tagits fram tillsammans med Outhere.

VR och beteendevetenskap inom byggbranschen

Byggen är en rörlig arbetsplats där säkerheten förändras från dag till dag, och nya risker dyker ganska ofta upp. Skanska jobbar sedan länge med säkerhetssatsningar genom föreläsningar och e-learning men Tania och hennes team ser VR som ett viktigt komplement för att ändra beteenden.

- Miljön på en byggarbetsplats skiftar varje dag. Har jag lärt mig själv att det inte är farligt att gå bakom en backande bil, eller att jag kan gena under en last, då kan det inträffa olyckor. Du vet om att det är farligt, och du har fått alla rätt när du tagit vårt e-learning-test, men sen påverkar stressen och man utsätter sig för risker ändå, menar Tania.  

Informationssatsningar är väldigt bra för att öka förståelse, förklarar Tania, men de leder inte till att minska riskbeteenden. De flesta beslut vi fattar under en dag bygger på en känsla, och genom VR går det att simulera risker så att man blir mer medveten om dem.

 - Det finns många studier kring hur VR används i andra sammanhang som fobihantering och smärtlindring. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet i VR eftersom allt är realistiskt byggt. Genom att uppleva olika virtuella riskmoment på byggarbetsplatsen registrerar hjärnan att du varit med om dem på riktigt. När man kommer åt känslominnet går det att ändra motivationen och hjärnan hjälper en att undvika liknande risker i framtiden, förklarar Tania.

Nu rullas VR-träningen ut på Skanska Sverige

Skanska tog fram en första VR-upplevelse om stress på arbetsplatsen som visades på Safety Week i april. Upplevelsen utgår från ett Skanska-omklädningsrum där användaren öppnar olika skåp och utsätts för olika känslor.

- Det ringer konstant i telefoner, man hör barn, hundar och kollegor i bakgrunden och det blir kaos. Stressen slår in och man slits mellan privatliv och jobb. Det är en påtaglig upplevelse som gör det lättare att förstå en person som är stressad, även om man själv inte känner så. Upplevelsen togs fram för att man som kollega eller chef skulle kunna förstå varandras situation bättre, förklarar Tania.

Under Q4 börjar nu säkerhetsutbildningen i VR att rullas ut till olika enheter inom Skanska Sverige. Upplevelsen har redan testats under uppbyggnadsfasen för att feedback från de som jobbar på byggarbetsplatserna. Nu ska säkerhetsträningen börja användas i skarpt läge på olika delar av företaget.

- Upplevelsen ska kunna användas primärt för den som är yrkesarbetare eller arbetsledare där riskmomenten i arbetsuppgifterna är extra påtagliga. Det blir väldigt hands-on och man får prova på de risker som är förenade med ens dagliga sysslor, för att förstå vad som är farligt och kunna ändra sitt beteende, säger Tania och fortsätter:- Det finns även önskemål om att låta våra tjänstemän testa upplevelsen för att få uppleva det som kan ske på en byggarbetsplats. Ur ett större perspektiv kan VR-upplevelsen fungera som ett diskussionsforum till de vars chefer inte själva är ute på sajten i det dagliga arbetet, så att alla bättre förstår vad som händer i produktionen när allt inte går enligt plan. Vi kommer att se över alternativa målgrupper i nästa steg.

Skanskas satsning på säkerhetsträning i VR har redan uppmärksammats av media både nationellt och internationellt, och intresset är stort även från andra branscher att lära sig att använda tekniken.

- Skanska är branschledande inom säkerhetsarbetet, men byggbranschen är en riskfylld bransch och vi har förlorat kollegor både i Sverige och globalt. Det påverkar alla på företaget. Vi hoppas att VR ska vara ett verktyg som hjälper oss att minska riskerna så att alla våra medarbetare kommer hem säkert till sina familjer i slutet på dagen, avslutar Tania.

Senast uppdaterad: 2018-11-08

Rekommenderad läsning