c

Så säkerställer vi framtidens äldreboenden

Fler äldreboenden behöver byggas i Sverige då befolkningen blir allt äldre. Boendena ska vara smarta, trygga och hållbara: det kräver att både byggbolag och kommuner tänker nytt.

Sverige genomgår en betydande demografisk förändring. Den snabbast växande gruppen är människor 80 år eller äldre, som väntas vara hela 50 procent fler år 2035. Redan i dag råder brist på boende och de närmaste tio åren behövs omkring 40 000 nya platser, motsvarande 600 – 1000 äldreboenden.

– Det är viktigt att kommunerna har tidsperspektivet med sig och ligger i framkant om vi ska hinna skapa platserna. Processen fram till ett färdigt boende kan ta 2-5 år, säger Daniel Fex, affärs- och projektutvecklare på Skanska.

Med rätt utformade upphandlingar, höga hållbarhetskrav och digital innovation ser han möjlighet att bygga tryggt, smart och hållbart och klara den demografiska utmaningen.

– Vägen framåt är dialog mellan privat och offentligt, vi får upphandla och bygga på nya sätt. Om vi är modiga tillsammans kan vi nå både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Grön karta visar vägen

Daniel Fex, affärs- och projektutvecklare på Skanska.

Skanska ligger långt framme på miljöområdet. När äldreboenden byggs i egen regi följer många klimatsmarta lösningar med. Skanska har ett eget verktyg, Gröna kartan, som hjälper projekten att lägga ribban högre än branschens externa märkningar inom energi, klimat och material.

– Vår målsättning är att vara den ledande samhällsutvecklaren med fokus på hållbarhet. Vi efterlyser högre krav i offentliga upphandlingar, så att varje krona som samhället investerar används så klokt som möjligt. Skanska siktar mot klimatneutralitet 2045 och vi samverkar med våra kunder för att nå målen i Agenda 2030, säger Daniel Fex.

Förutsägbar hyra säkrar ekonomin

Ekonomisk hållbarhet i omsorgen är en viktig framtidsfråga och här kommer så kallad hyresupphandling in. Den innebär att man inte enbart konkurrensutsätter byggnationen utan istället den långsiktiga hyran och hyresvillkoren som är kommunens största kostnad kopplat till att skapa nya äldreboendeplatser.

Fördelarna är många i en tid av ansträngd ekonomi för många kommuner. Verksamheten slipper binda kapital för att utveckla och bygga fastigheten, samtidigt som kostnaden blir förutsägbar under lång tid.

– Kommunen blir hyresgäst istället för byggherre och fastighetsägare, de får hjälp att uppföra en skräddarsydd byggnad. Med vår långa erfarenhet kan vi ta ansvar för projektet hela vägen genom fastighetsköp, finansiering, design och drift. Dessutom ger modellen goda förutsättningar för utveckling och innovation, säger Daniel Fex.

Digitalisering för trygghet

Skanska bygger årligen ett 10-tal äldreboenden i Sverige som entreprenör och utvecklare. I Angered norr om Göteborg har man tillsammans med Ambea utvecklat äldreboendet Villa Ekeberg.

Här underlättar en rad digitala funktioner personalens arbete och ökar tryggheten för de äldre. Med kameror, sensorer och smarta armband visar det digitala systemet var de boende befinner sig och larmar omedelbart om någon ramlar. Armbanden läser av temperatur och puls.

– Det är möjligt tack vare att vi gjort en digital modell av huset under byggnationen, där vi har testat och simulerat lösningarna. Det gör boendet tryggare men underlättar också driften av huset.

Vinnarna i slutänden är förstås de äldre, som får trygghet under dagen och stillhet på natten. När rutinkontroller kan göras digitalt i stället för fysiskt får de njuta av ostörd nattsömn.

Läs mer på skanska.se

Senast uppdaterad: 2020-03-31

Rekommenderad läsning