c

Så bygger vi en inkluderande stad

Sluta fundera på integration, tala istället om arbete och utbildning. Men framförallt, låt talet gå över i handling. Hur ska staden byggas samman, inte bara fysiskt utan även mänskligt? Skanska bjöd in kommuner och civila krafter i Almedalen för att visa exempel på hur samarbete och engagemang gör snabb förändring möjlig.

”En inkluderande stad är att oavsett var man bor, få likvärdiga möjligheter att blomstra, nå sina drömmar, utbilda sig och få jobb. Så simpelt är det.”

Det säger Milad Mohammadi som växte upp i en känsla av utanförskap och maktlöshet. Han lyckades vända sin situation och blev Sveriges yngsta kombinerade jurist och statsvetare samt en populär föreläsare. Idag har han själv startat Järvaskolan utanför Stockholm, för att hjälpa andra i samma situation att utveckla drömmar och uppfylla dem. När skolan skulle byggas bad Milad Skanska om hjälp.

- Skanska ställde upp på att renovera vår lokal för självkostnadspris, berättar Milad. När vi samarbetar kan vi genomföra de här lösningarna väldigt snabbt.

Man kan inte köpa sig fri

Samuel Engelhardt, initiativtagare till Angeredsutmaningen, efterlyser ett mänskligt engagemang snarare än pengar.

- Vi kräver något mer från företagen för att ställa upp, så att man inte tror att man bara kan ta fram checkblocket. Man kan inte köpa sig fri, säger han.

Organisationen hjälper gymnasieungdomar utan nätverk och förebilder att överbrygga glappet in i arbetslivet. Samarbetsföretagen, däribland Skanska, bidrar med praktikplatser, studiebesök, läxhjälp, språkträning, stipendier och mycket annat.

Christina Ingelsten ansvarar för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska i Göteborg och arbetar för att samhällsnytta ska bli en självklar del i varje affär.

- Som byggherre har vi ett handlingsutrymme som vi kan använda för att göra skillnad, menar Christina. Framför allt kan vi sänka trösklarna till ett jobb och hjälpa människor att uppnå en meningsfull vardag, bidra till samhället och ingå i ett sammanhang. Genom praktik och annan kunskap stöttar vi i arbetssökandet. Vi har jättemånga kontakter och bra möjligheter att slussa människor från arbetslöshet till en anställning.

Måste kliva utanför gränserna

Många möjligheter uppstår när det privata näringslivet och staden slår sig ihop. Göteborgs kommunalråd Ulf Kamne (mp) tog upp ett exempel på när båda sidor gick utanför ramarna för att lösa en akut situation när Göteborgs centralstation fylldes av syriska flyktingar 2015.

- Många människor engagerade sig och tog emot flyktingarna, men det blev kaos på centralen, berättar Ulf. Vi letade efter en annan plats för att ställa upp några bodar och Trafikkontoret sa ja, vi fick tillståndet direkt. Men vi hade ingen bod så vi ringde till Skanska och fick två bodar inom ett dygn. Egentligen kan man inte göra så och ni fick ingenting för det. Men ibland måste man helt enkelt kliva utanför gränserna.

Senast uppdaterad: 2017-07-11

Rekommenderad läsning