c

Robotstyrningen som kan förändra branschen

Efter år av utveckling är Skanskas armeringsrobotar snart redo att börja jobba. Den unika styrningen från en digital modell sparar inte bara tid och pengar, den har potential att förändra hela byggbranschen.

Två robotar jobbar sida vid sida med att bygga en armeringskorg i järn.
1 av 4 Skanskas innovationsprojekt är delvis finansierat av Vinnova och går ut på att automatisera armeringsprocessen med hjälp av robotar som styrs av en 3D-modell.
Robotarna hänger på traverser i Skanskas testanläggning i Västerås.
2 av 4 Testanläggningen i Västerås är i halv skala. Ute i produktion krävs en betongplatta på tjugo gånger tio meter där robotarna kan bygga sina armeringskorgar.
En robotarm hänger ovanför en träplatta med rader av armeringsjärn.
3 av 4 Armeringsjärn används för att förstärka betongkonstruktioner. Att låta robotar prefabricera armeringskorgar sparar tid och pengar, och förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.
En robotarm jobbar med att fästa ett armeringsjärn.
4 av 4 Efter att robotarna hämtat armeringsjärnet håller två robotarmar det på plats medan den tredje hämtar ett najningsverktyg och fäster järnet.

Det ser ut som en dans när de tre robotarmarna bygger en armeringskorg i testanläggningen i Västerås, ett innovationsprojekt som Skanska driver i samarbete med ABB, Robotdalen, Enodo Robotics och Husqvarna. Robotarna hämtar armeringen från en maskin som klipper och bockar järnen, och najar sedan ihop korgen. 

– De flesta industrirobotar är programmerade att göra samma rörelser om och om igen. Det fungerar inte i byggbranschen där behoven förändras för varje projekt, säger Skanskas tekniska chef Ulf Håkansson.

Armeringsrobotarna styrs i stället av en 3D BIM-modell som visar vad som ska byggas.

– Det pratas mycket i robotsammahang om ”flexibel automation”, men det är inte alla som lyckas. Den här lösningen är så unik att den mycket väl skulle kunna vara världsledande i vår bransch.

Förbättrar arbetsmiljön

Idén föddes under bygget av Norra Länken där alla armeringskorgar tillverkades på plats. Trots att hanteringen var manuell kortades byggtiden med ett halvår. Hur stor skulle inte tidsvinsten kunna bli med hjälp av robotar?

– Robotar gör samma sak på betydligt kortare tid och kan dessutom jobba dygnet runt. Det innebär betydande kostnadsbesparingar för varje ton som armeras, säger Ulf och berättar att Skanska Sverige använder runt 30 000 ton armering per år.

En annan stor fördel är den förbättrade arbetsmiljön.

– Vi insåg snabbt att det är en större faktor än effektiviseringen. De som arbetar med armering står ofta på knä, med böjd rygg och gör monotona rörelser. Där skulle tekniken göra en enorm nytta, säger kollegan och Skanskas projektchef Lars Pettersson.

Innovation svårt i branschen

Projektet drog i gång 2015 med ett så kallat ”proof of concept”. När det stod klart att tekniken fungerade ville Skanska testa automationen under bygget av Mälarbanan i Solna och Sundbyberg 2018, men av olika skäl förverkligades det aldrig.

– Det var förstås ett bakslag, men vittnar också om vilken utmaning det är att jobba med innovation i vår bransch.

– Byggsektorn är så fragmenterad. Du har en kedja av beställare, konstruktörer och leverantörer, men ingen som äger hela processen. Vi behöver alla fundera på hur vi kan samarbeta bättre och skynda på digitaliseringen tillsammans, säger Lars.

Utvecklade algoritmer

I stället sökte man stöd hos Vinnova som erbjöd fem miljoner kronor mot att parterna bidrog med lika mycket. Just nu ligger fokus på att kommersialisera idén.

– Vi har uppvaktat ett antal leverantörer av armeringsjärn och ser gärna att någon annan än Skanska bygger maskinerna. Det stora värdet för oss ligger i mjukvaran.

Enligt Ulf och Lars skulle de utvecklade algoritmerna kunna appliceras på nästan vilken byggaktivitet som helst.

– Lister runt dörrar och fönster, hål som ska borras i berg och betong, bara man vet exakt vad som ska göras kan lika gärna robotar göra jobbet.

Tekniken är inte heller begränsad till Sverige. Sedan en film från testanläggningen i Västerås lades upp på YouTube har intresserade företag från både Japan och Sydkorea hört av sig. Automationen vann också nyligen Swedish Institute for Qualitys innovationspris 2022.

– Potentialen framåt är enorm. Nästa steg är att identifiera andra områden i vår bransch som kan digitaliseras på samma sätt.

Så är det tänkt att robotarna ska fungera

  1. Robotanläggningen placeras på en bottenplatta av betong i ett tält ute på byggarbetsplatsen.
  2. Armeringen levereras till arbetsplatsen på rulle.
  3. Armeringen matas till en bock- och klippmaskin.
  4. Industrirobotarna plockar själva armeringen från bock- och klippmaskinen och monterar ihop delarna till en korg.

Ett projekt inom Sustainovation

Armeringsrobotarna är en del av Sustainovation, Skanska Sveriges sätt att finansiera och arbeta med innovation och utveckling.

För att ett projekt ska få stöttning av Sustainovation behövs en idé med affärspotential, men också en tydlig koppling till hållbarhet som kan bidra till Skanskas mål om klimatneutralitet till 2045.
Det är också ett uttalat mål att samarbeta med andra företag och aktörer i branschen, för att utbyta kunskap och tillsammans bidra till ett bättre samhälle.

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Rekommenderad läsning