c

Restprodukter ersätter diesel i maskinerna

Slaktavfall, tall- och rapsolja samt restprodukter från skogs- och jordbruket. Det är några av ingredienserna i det fossilfria HVO-drivmedlet, som nu i rask takt ersätter diesel i arbetsmaskinernas tankar. Och det är inte bara en stor miljömässig vinst – även maskinernas prestanda verkar öka!

John Persson, som kör välten med HVO, och Anna Haraldsson (med ryggen mot kameran), som ansvarar för alla maskinerna på projektet, är oerhört nöjda med det nya miljöbränslet.

Det är absolut både min och mina kollegors erfarenhet! Lastbilarna känns starkare och förbrukningen lägre sedan vi gick över till HVO, säger Benny Aronsson, som via sin arbetsgivare Haga-Mölndal Lastbilcentral har många uppdrag åt Skanska, inte minst vid det pågående projektet vid Gamlestaden i Göteborg.

– Det var faktiskt i samband med att vi började här som vi gick över till HVO i stället för diesel, inspirerade av att Skanska skulle ha HVO i sin hjullastare och vält på det här projektet, säger Benny, som alltså inte kunde vara mer nöjd med beslutet.

– Nej, det är ju fantastiskt bra, att man kan ha ett miljövänligt drivmedel i ett tungt arbetsfordon, som ändå förbrukar en hel del. 

Ingen omväg

Även Torbjörn Andersson, som kör Skanskas egen nya hjullastare från Volvo, är nöjd.

– Den här maskinen är ju helt ny så jag kan inte jämföra hur den presterar när den går på diesel eller HVO, men jag kan konstatera att den är väldigt bra. Och egentligen borde det ju inte vara någon skillnad – HVO är ju också gjort av oljor, fast de har inte tagit omvägen via jordens inre i miljontals år, säger Torbjörn.

Nej, det är precis det som är grejen: HVO tillverkas av biologiska produkter, i många fall av sådant som tidigare betraktats som besvärligt och kostsamt avfall från slakterier och jord- och skogsbruk. Genom hydrering av djur- och växtfetterna får man en syntetisk diesel med i princip identiska egenskaper som den fossila varianten. Finessen är att utsläppen av till exempel koldioxid minskar med uppemot 90 procent.

Efterfrågan större än utbud

– Ytterligare en väldigt stor fördel är att motorerna inte behöver anpassas, som man behöver om man kör på till exempel rapsoljebaserad RME, utan man kan bara ersätta eller blanda diesel och HVO rakt av, säger Anna Haraldsson, som ansvarar för maskinerna på Väg och Anläggning Västs projekt i Gamlestaden.

Nyckeln till satsningen var när Volvo i slutet av förra året gav klartecken för att använda HVO i alla sina motorer upp till Euro-6-standard, och nu är det egentligen bara skillnaden mellan utbud och efterfrågan som sätter gränser.

– Vi har ett avtal med Preem som garanterar leveranser till vår egen 1 400 liters-tank och det fungerar perfekt, säger Anna Haraldsson, som nöjt kan konstatera att man bara mellan februari och april sparade in 4,7 ton koldioxidutsläpp, genom att tanka en hjullastare och en vält med HVO i stället för diesel, och alla andra maskiner med

25 procents inblandning.

– Att vi dessutom har inspirerat våra underentreprenörer till att gå över till HVO gör ju inte saken sämre! 

Text & Foto: Anders Egle

Senast uppdaterad: 2016-10-01

Rekommenderad läsning