c

Renovering av jättedamm i Älvdalen

I Dalarna pågår ett stort och komplicerat bygge. Skanska renoverar Fortums största vattenkraftverk så att det ska kunna möta framtidens krav. En bred tunnel och höga trappsteg ska hjälpa Trängslets damm att klara kraftiga flöden.

Tängslet är Fortums största vattenmagasin
1 av 4 Den storslagna dammen är 125 meter hög och 900 meter lång. Trängslet är Fortums största vattenmagasin och ett av de större i Norden.
 Rustas för att klara framtida klimatförändringar
2 av 4 Renoveringen av Trängslets kraftverk ska förhindra erosion genom att leda vatten förbi kraftstationen vid höga flöden.
Befintlig tunnel under dammen ska öppnas.
3 av 4 Byggprojektet som Skanska ansvarar för består av flera delar. Dels ska en befintlig tunnel under dammen öppnas.
Vädrets makter påverkar tidsplanen
4 av 4 Vår närmsta utmaning är att klara kylan. Idag är det minus 15 och det är inte att leka med, säger Jonas Toreheim, produktionschef på Skanska.

I Österdalälven i Älvdalens kommun ligger Trängslets kraftverk. Den storslagna dammen är 125 meter hög och 900 meter lång. Trängslet är Fortums största vattenmagasin och ett av de större i Norden. Hösten 2019 fick Skanska i uppdrag att modernisera och förbättra dammen. Jonas Toreheim är produktionschef på Skanska och har varit med sedan projektstart.

– Det är adrenalinhöjande med den här typen av komplexa arbeten. Dammar innebär alltid risker och utmaningarna är många, säger han.

Under senare år har säkerhetskraven ökat på Sveriges vattenkraftverk. De måste rustas för att klara framtida klimatförändringar. Renoveringen av Trängslets kraftverk ska förhindra erosion genom att leda vatten förbi kraftstationen vid höga flöden. Vattnet får möjlighet att ledas ut via befintliga dammluckor och ett nytt bottenutskov (utlopp under vattenytan) under kontrollerade former.

Byggprojektet som Skanska ansvarar för består av flera delar. Dels ska en befintlig tunnel under dammen öppnas. Mynningen ligger djupt och kommer göra det möjligt att tömma ur mer vatten än idag. Dels ska den befintliga spillkanalen vid sidan av dammen vidgas och förses med stora trappsteg. På så sätt ska vattnets kraft dämpas och erosionsrisken minskas. Den ombyggda spillkanalen är 470 meter lång och består, på den flacka delen, av 12 stycken 20 meter långa steg som är 2,75 meter höga. I den branta delen på slutet övergår de i tio stycken steg som är åtta meter långa och fyra meter höga.

Det har krävts och återstår många sprängningar vilket bidrar till stora mängder bergmaterial. Det använder vi för att förstärka nedre delen av dammen. Samtidigt som vi tar till vara på restprodukterna från sprängningen blir dammen mycket säkrare, säger Jonas Toreheim.

Förnybar och fossilfri energikälla

Det här är inte hans första dammprojekt. Egentligen är broar hans specialitet men under senare år har han varit engagerad i flera kraftverksprojekt.

– Dammar ligger i generna. Min pappa var dammbyggare på Skånska Cementgjuteriet när vattenkraften fortfarande byggdes ut i Sverige, berättar han.

Skanska har en lång historia som specialister på att konstruera vattenkraftverk och har byggt de flesta i Sverige men även ett stort antal runt om i världen. Åren går och nu är det dags för nästa generation att säkra upp arbetet som gjordes på 1900-talet. Jonas Toreheim menar att vattenkraften även framöver kommer att vara ett nödvändigt komplement till andra energikällor. Dessutom är den både förnybar och reglerbar.

– Vattenkraften har en viktig roll att spela i ett fossilfritt kraftsystem. En fördel med en så stor damm som Trängslets är att den kan lagra mängder av vatten som sedan kan användas vid behov.

Trängslets kraftverk byggdes mellan 1955 och 1960. Under åren har flera uppdateringar gjorts men aldrig så omfattande som nu. När kraftverket byggdes på 50-talet användes två omloppstunnlar under dammen för att avleda älven under arbetet. Sedan dess har tunnlarna varit stängda. Det är nu en av dem som renoveras och ska öppnas upp för att kunna spilla vatten vid höga flöden och möjliggöra avsänkning av dammen uppströms vid behov. Tunneln har vidgats och är nu 140 meter lång och har en diameter på 7,4 meter.

– Uppdraget är komplicerat. Det underlättar att Skanska har en bred kompetens inom sina väggar. Vi har fått hjälp av våra ”stålexperter” som senast var med vid färdigställandet av Slussbron i Stockholm, berättar Jonas Toreheim.

Vädrets makter påverkar tidsplanen

Den största utmaningen i projektet är tidsplanen. Allt är noga planerat, vecka för vecka, fram till slutdatumet 2024. Det som skiljer det här bygget från andra är att arbetet måste anpassas efter årstidernas växlingar. På hösten är dammen fylld med vatten för att tömmas under vintern. Det är endast en kort period före vårfloden som den är torr. Det är då tunneln går att nå från uppströmssidan.

– Vädret kan stjälpa eller hjälpa projektet. Blir det en varm och regnig senvinter börjar vattnet i dammen att stiga. Då minskar antal arbetsdagar. Å andra sidan kan mars bli en kall och torr månad och då kommer vi kanske färdigställa tunneln långt före tidsplan, säger han.

Det här var några exempel på de utmaningar som arbetslaget vid Trängslet ställs inför. Jonas Toreheim menar att det alltid är en seger när en riskfaktor bemästrats.

– Vår närmsta utmaning är att klara kylan. Idag är det minus 15 och det är inte att leka med.

Senast uppdaterad: 2021-02-23

Rekommenderad läsning