c

Stort, spännande, komplicerat - projekteringsledarrollen utmanar

Ju större projekt – desto bättre. Berglind Sveinsdóttir må komma från den pyttelilla byn i landet med få stora byggprojekt, men det är de stora utmaningarna och de svåra problemen som lockar henne! De möter hon i jobbet som projekteringsledare.

I jobbet som projekteringsledare är den ena dagen inte den andra lik och det är något Berglind Sveinsdóttir uppskattar.

Hon är projekteringsledaren som har hunnit med att jobba både som konsult, i produktionen och på beställarsidan. Hon har jobbat som lantmätare, projektingenjör och projektör.

– Det har jag stor nytta av idag. Det är viktigt att man kan sätta sig in i andras situationer och att man har förståelse för problem som andra brottas med. Jag tror att mina erfarenheter hjälper mig att förstå alla parter – från produktion till konsulter och beställare, säger Berglind Sveinsdóttir som just nu jobbar i Kungens kurva på ett delprojekt av Förbifart Stockholm.

Studier i Sverige

Berglind växte upp i lilla Reydarfjördur, en isländsk by med bara 650 invånare. Hon kom till Sverige för ett utbytesår på Kungliga Tekniska Högskolan och skulle stanna i tio månader. Nu har det gått tio år.

– Jag trivdes så bra att jag flyttade ingenjörsstudierna till KTH, där jag tog examen, innan jag började jobba som konsult och projektingenjör, säger Berglind Sveinsdóttir och berättar att hon arbetat i olika roller i anläggningsprojekt i hela Norden innan hon för tre år sedan lockades av jobbet som projekteringsledare hos Skanska.

– Jag vill jobba brett och lockas av att jobba i stora, spännande och komplicerade projekt, säger Berglind, som nu är anställd på verksamhetsgrenen Väg och anläggning i Stockholm.

Stolt över nya Slussen

Nya Slussen var Berglinds första projekt hos Skanska, ett projekt där hon fått chans att både jobba som projekteringsledare och ute i produktionen.

– Jag jobbade med avbördningsluckorna, huvudbron och de provisoriska gångbroarna som går över arbetsområdet, från tunnelbanan till den temporära bussterminalen. På gångbroarna fick jag vara med från start till slut, från startmöte projektering till öppningen av broarna. Vi mötte många svåra utmaningar längs vägen och brottades med alla möjliga problem. Dessutom hade vi en krävande tidsplan. Trots detta kom broarna på plats i tid, säger Berglind och berättar att det firades med både tårta för arbetslaget och middag på restaurang för hela arbetsgänget.

– Det är viktigt att fira, vi hade jobbat hårt under lång tid och det är ett bra sätt att visa att man uppskattar allas insatser. Jag lärde mig oerhört mycket under arbetet med Nya Slussen där jag jobbade nära med stålgruppen och deras yrkesarbetare, och jag är lite extra stolt över att vi fick gångbroarna på plats i tid.

Projekteringsakademin

För Berglind är det just kollegorna som är det bästa med jobbet.

– Jag har oerhört kunniga och kompetenta arbetskamrater. Vi har väldigt roligt ihop och löser problemen tillsammans, man lämnar aldrig varandra i sticket. Det är viktigt att ta del av varandras erfarenheter, inte minst yrkesarbetarnas. De har jättemånga bra synpunkter på både projekteringen och själva utförandet.

Det kollegiala lärandet har också varit viktigt när Berglind Sveinsdóttir under våren tagit del av Skanskas interna program Projekteringsakademien, vars syfte är att bidra till en gemensam syn kring projekteringen för att skapa ett större samarbete mellan projektering, inköp och produktion.

Nya verktyg i arbetet

– Att träffa projekteringsledare från olika regioner på Skanska och utbyta kunskap med varandra var värdefullt. Alla har olika bakgrund och erfarenheter. Det finns gemensamma arbetssätt för projekteringsledningen och vi har många verktyg för att effektivisera projekteringen. Vi var till exempel flera där som fick upp ögonen för att det finns mycket bra att hämta i vår VSAA (verksamhetsledningssystemet "Vårt sätt att arbeta"), säger Berglind som också uppskattar de hemuppgifter som deltagarna fick mellan träffarna.

De gav henne utrymme att tillämpa de nya kunskaperna direkt i pågående projekt och att blicka inåt och ställa frågor som ”hur har vi jobbat?” och ”vad kunde vi gjort annorlunda?”.

– Det var ett bra tillfälle att reflektera över hur man själv jobbar, något man kanske sällan ger sig tid för.

Berglind berättar att programmet har några prioriterade fokusområden; kontraktuella kundkrav, organisera och bemanna, design-to-cost, projektörernas uppdrag och planera, leda och styra projekteringen.

Alla dagar är händelserika

– Det finns pengar och tid att spara när man projekterar rätt från början. Något jag tar med mig till kommande projekt är att satsa mer på visuell projektering. Genom regelbundna träffar med alla inblandade sparas mycket tid och många mejlväxlingar. Alla får samma info och vi kan få svar på frågor och lösa problem direkt, det är ett visuellt beslutsmöte.

I jobbet som projekteringsledare är den ena dagen inte den andra lik och det är något Berglind uppskattar.

– Man kan ha en plan för arbetsdagen, men den blir sällan som man tänkt sig. Det dyker alltid upp oväntade saker och utmaningar längs vägen – och det gillar jag.

Senast uppdaterad: 2019-07-05

Rekommenderad läsning