c

Premiär för elkross på Skellefteå Site East

Skellefteå Site East vill bli Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt och elektrifiering är ett avgörande led på vägen. Den eldrivna krossen står redo att omvandla en halv miljon ton berg till fyllnadsmaterial för 45 hektar industritomter.

Den eldrivna krossen på projektet Skellefteå Site East kommera att minska sitt klimatavtryck med 440 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med en traditionell dieseldrift.

- Det är en härlig känsla att äntligen vara igång med krossen, en viktig milstolpe för projektet, säger projektchef David Nordberg.

Beställaren Skellefteå kommun satte tidigt höga hållbarhetsmål för exploateringen av Hedensbyn som ligger några kilometer utanför stadskärnan. Det här tog anbudsteamet fasta på och inhämtade bland annat lärdomar från Electric Site – Skanskas och Volvo CE’s gemensamma forskningsprojekt kring elektrifierad bergtäkt i Vikan, Göteborg.

- Vår ambition är att elektrifiera hela arbetsplatsen. Utvecklingen av nya maskiner har stött på några hinder på vägen, bland annat pandemin, men vi driver på. Ett stort kliv är taget i och med elkrossen och fler ska det bli, säger David.

Tack vare den eldrivna krossen kommer projektet att minska sitt klimatavtryck med 440 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med en traditionell dieseldrift. Elen är närproducerad och kommer från Skellefte älv.

Mer om Skellefteå Site East

Film om projektet Skellefteå Site East 

Läs mer om projektet Skellefteå Site East på skanska.se

Senast uppdaterad: 2021-01-27

Rekommenderad läsning