c

”Plogging” gör alla till vinnare

Fysisk aktivitet, skräpplockning och språkträning. Dessutom möjlighet att få nya vänner och inspiration inför framtidens yrkesliv. Den 11 oktober samlades elever från Angered att ”plogga” tillsammans med Skanskas medarbetare mitt i Göteborgs city.

Elever ifrån språkintroduktionsklasser på Angeredsgymnasiet och representanter från Skanska och IK Sävehof joggade ut i staden och plockade skräp.

Plogging är en motionsform där jogging kombineras med skräpplockning. Under Skanskas årliga Gröna Vecka kommer ploggare att kunna synas runt om i Sverige. I Göteborg avslutas veckan med en plogging.

Aktiviteten är en del i ett större långsiktigt inkluderingsprojekt under namnet ”Arenor som förenar”. Det är ett samarbete mellan IK Sävehof och Skanska där elever på Angeredsgymnasiet får möjlighet att träna handboll och samtidigt få inblick i byggbranschen. Även Partillegymnasiet är en del i det samarbetet.

– Tanken är att överbrygga barriärer, både fysiska och mentala. Vi vill bygga broar med hjälp av träning, gemenskap och hälsa, berättar Jaquline DeCerein, projektledare Social hållbarhet på Skanska.

Satsningen riktar sig främst mot nyanlända elever. De får lära sig om olika yrkesroller, löner och arbetsförhållanden inom byggbranschen. Det är inte ovanligt att de har en bild av byggbranschen från sin hemländer som inte stämmer överens med verkligheten i Sverige.

– Det är en chans för oss att visa vilka vi är och samtidigt ge ungdomarna möjlighet att skapa nätverk, motionera och träna svenska, säger Jaquline.

Den 11 oktober samlades elever ifrån språkintroduktionsklasser på Angeredsgymnasiet vid byggprojektet Citygate, mitt i Göteborg. Tillsammans med representanter från Skanska och IK Sävehof iklädda västar och handskar joggade de ut i staden och plockade skräp.

Den kände handbollsspelaren Loui Sand, som tidigare spelat för IK Sävehof, är en av deltagarna i Göteborgs Plogging. Han brinner för inkludering och är en stor inspirationskälla för både ungdomar och vuxna. Han tvekade inte en sekund när han fick frågan om han ville plogga med eleverna från Angered.

– Det var en självklarhet. 100% inkludering skulle göra livet mycket härligare för alla människor, säger han.

Under dagen kommer han att träffa ungdomarna och försöka lära känna dem. Han vill lyssna, prata och bara vara en i gänget.

– Det är svårt att vara människa idag. Jag förstår mig inte på dem som exkluderar när det är så mycket lättare att inkludera, säger Loui Sand.

Själva samtalet är kanske det allra viktigaste under Ploggingen menar Jaquline DeCerein. Hon har, tillsammans med skolan, förberett eleverna med glosor ifrån byggbranschen och uppmanat sina medarbetare att ta tillfället i akt att berätta och förklara.

– Det fantastiska med plogging är den gemenskap och den starka vi-känsla den för med sig. Elev, Skansking, Sävehofare – vi är alla där tillsammans för att vi tror på en bättre framtid för oss alla, säger Jaquline.

Utgångspunkt för Skanskas Plogging den 11 oktober är Citygate som ska bli Nordens högsta kontorshus. Bygg- och utvecklingsprojektet sticker ut, inte bara för sina 36 våningar, utan också för sitt stora engagemang i hållbarhetsfrågor.

Tillsammans med Göteborgs Stad har de tagit fram en agenda för att motverka utanförskap för både ungdomar och vuxna. Matilda Moberg, hållbarhetsansvarig på Skanska Fastigheter, berättar om en av alla aktiviteter som de genomför. En NA-klass från Angeredsgymnasiet följer byggprojektet på Citygate under tre år. De får dessutom möjlighet att söka ett stipendium och praktikplats.

– Ploggingen är ett led i samma koncept. Vi på Skanska får en chans att skapa relationer för framtiden. Det gynnar inkludering och det hjälper oss att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, säger Matilda Moberg.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-11

Rekommenderad läsning