c

Planering minskar risken för belastningsskador

Nio av tio upplever smärta i samband med arbete, enligt en enkät gjord av Byggnads. Därför ligger fokus på belastningsergonomi under fackförbundets årliga arbetsmiljövecka.

Man som använder hjälpmedel på pyggarbetsplats
1 av 3 I arbetet belastar vi alla kroppen på olika sätt. Oavsett vad du jobbar med är det viktigt att vara medveten om hur du påverkas långsiktigt och tillsammans på arbetsplatsen planera för goda förutsättningar.
Två personer på en byggarbetsplats
2 av 3 ”Jag tycker det är bra att frågan lyfts av Byggnads – vi som arbetsgivare och facket vill samma sak. Alla ska komma hem hela och friska från jobbet varje dag och hålla för ett helt arbetsliv. Det finns bra hjälpmedel för riskbedömning och förslag på åtgärder, men vi behöver hjälpas åt med tillämpning.” Helena Parker, chef Hälsa och säkerhet.
En grupp som stretchar
3 av 3 Genom att värma upp kroppen, variera belastningen och komma ihåg att ta pauser får kroppen bättre förutsättningar att hålla. Kom ihåg att även hur du tar hand om kroppen på fritiden spelar roll – fysisk aktivitet, kost och återhämtning är viktigt!

– Ingen ska behöva bli sjuk av att jobba, säger Mattias Jansson, arbetsmiljöhandläggare på Skanska.

Belastningsergonomi handlar om hur kroppen påverkas av belastningar i arbetet. Det som sker när vi lyfter eller drar tunga föremål, utför repetitiva rörelser eller jobbar i onaturliga arbetsställningar. Enligt Mattias Jansson har många vanliga arbetssjukdomar sin grund i bristande belastningsergonomi.

– De här skadorna kan vara svåra att upptäcka innan det är för sent. Vi behöver bli lika bra på att identifiera risker som sker över tid som vi är på att hantera akuta risker i vår bransch, säger Mattias Jansson som har en bakgrund som betongarbetare på Skanska och nu jobbar fackligt med särskilt ansvar för Väg och anläggning.

Få upp medvetenheten

I en enkät som gick ut till Byggnads medlemmar våren 2021 svarade 89 procent att de upplever någon form av ergonomiska besvär kopplade till sitt arbete. Många av de drygt 3 800 svarande ansåg också att de inte fått tillräcklig kunskap för att kunna undvika belastningsskador.

– Det är tyvärr nedslående läsning. Vi behöver få upp medvetenheten i hela branschen, både hos arbetsgivare och arbetstagare, om hur viktigt det är att använda rätt utrustning och hjälpmedel, se till att alla får rätt utbildning och framför allt planera arbetet bättre, säger Jonas Lyberg, också betongarbetare och Skanskas arbetsmiljöhandläggare på Hus-sidan.

Planera i god tid

Mattias och Jonas lyfter fram planering som ett av de viktigaste verktygen i kampen mot belastningsskador.

– Om vi planerar arbetet i tillräckligt god tid, tillsammans med arbetstagare och skyddsombud, kan vi vara med och skapa förutsättningarna i stället för att bli ställd inför dem, säger Mattias och förklarar vidare:

– Vi kan göra medvetna val i varje steg i kedjan, från vilket material som används till hur det ska förflyttas och monteras. Det kanske kräver extra arbete och pengar i inledningsskedet av ett projekt, men det får vi igen i bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare.

Ta inte genvägar

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, men som arbetstagare har du också en skyldighet att följa de instruktioner och regler som gäller på arbetsplatsen.

– Det är ingen som tackar dig om du tar genvägar för att arbetet ska gå snabbare. Lyssna på kroppen, värm upp innan arbetet, variera och arbetsrotera om du kan, ta pauser och använd de hjälpmedel vi har på Skanska. Alla har rätt till ett hållbart yrkesliv och en pension utan värk, säger Jonas Lyberg.

Arbetsmiljöveckan 25-29 oktober

Varje år vecka 43 arrangerar fackförbundet Byggnads en arbetsmiljövecka. Årets tema är belastningsergonomi som handlar om hur fysiska belastningar i arbetet påverkar våra kroppar och vad arbetsgivare och arbetstagare kan göra för att minska riskerna.

Under veckan gör Byggnads skyddsombud extra kontroller på sina arbetsplatser. Det gäller även på Skanska där det kommer att genomföras skyddsronder med betoning på belastningsergonomi.

Några tips!

  • Se till att du får rätt instruktioner och utbildning för att exempelvis lyfta rätt.
  • Arbetsrotera och pausa! Då undviker du belastning på samma kroppsdelar.
  • Använd alltid de ergonomiska hjälpmedel som ska finnas på din arbetsplats.
  • Undvik: Tunga lyft i trånga utrymmen eller lyft över 25 kilo.
  • Håll kropp och händer varma. Är du frusen ökar belastningen.
  • Ta inte genvägar för att arbetet ska gå snabbare. Du ska hålla ett helt arbetsliv!
  • Skapa marginaler så att du har mer än det jobbet kräver. Träna kondition, styrka/uthållighet, rörlighet och balans.  
Senast uppdaterad: 2021-10-25

Rekommenderad läsning