c

Ombyggnad av Vivalla i Örebro ger arbetslösa chans till arbete

I ett brett upplagt partneringprojekt renoverar Skanska miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro i nära samarbete med de boende som får arbetslivspraktik.

Boendebyggarna från Vivalla får arbetslivspraktik hos Skanska men även på underentrepernörernas kontor inne i stan.

Skanska har ett partneringavtal med ÖrebroBostäder för om- och nybyggnad av stadsdelen Vivalla i Örebro. Projektet innebär också att arbetslösa i området får möjlighet till utbildning och arbete. Kontraktet innebär renovering, rivning, nybyggnation, stora förändringar avseende utemiljön, och sträcker sig över en fyraårsperiod.

Populärt bli Boendebyggare

I det första av Vivallas delprojekt rivs ett par hus, för att ge plats åt mysiga innergårdar. Magnus Ljungstedt, markarbetare och skyddsombud från Väg och Anläggning, Skanska,  förbereder ledningsomdragningar med Boendebyggaren Abdallah Hussein, en av de personer i projektet som kommer att ha tre-sex månaders praktik.

– Det är jättebra här, jag hoppas jag får jobba i Skanska i framtiden. Och Magnus är jättesnäll, säger Abdallah, som berättar att hans kompisar också vill bli Boendebyggare.

Magnus återgäldar komplimangen och berättar att det är både roligt och spännande att vara handledare. Han hoppas att praktiken ska leda till att Abdallah får ett jobb så småningom.

– Praktikanterna är inte bara här. Flera av Boendebyggarna från Vivalla gör praktik på underentrepernörernas kontor inne i stan, berättar Nina Olofsson, projektingenjör, Skanska, som också samordnar kontakterna med Arbetsförmedlingen, i praktikprojektet Boendebyggarna.

Hållbar boendemiljö

Förnyelsen av Vivalla innebär bland annat att husen ska bli mer energieffektiva samtidigt som gårdar och närmiljö rustas upp. Syftet med förnyelsen är att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt.

- Vi är väldigt glada och stolta för att ha fått förtroendet av ÖrebroBostäder AB att bidra med vårt kunnande och engagemang i detta projekt. Det är inte bara ett traditionellt byggprojekt, utan innehåller även sociala aspekter i form av en arbetsmarknadssatsning för arbetslösa. Den här insatsen ligger väl i linje med Skanska syn på samhällsbyggande; att utveckla våra städer på ett hållbart sätt, säger Patrik Ihrstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Text: Anders Wikberg

Senast uppdaterad: 2013-11-20

Rekommenderad läsning