c

Nystart på mark med 120 år av Skanskahistoria

Platsen för Skanskas tidiga historia står under omvandling till många hundra nya bostäder. Utvecklingen på Limhamn utanför Malmö är en spännande spegling av Sveriges framåtskridande: från 1800-talets industrialisering, över världskrig och miljonprogram till en framtid med människan i centrum.

En man går med flyttkartonger på en pirra till de nya bostäderna i Konstgjutaren
1 av 6 Skanskas hyreskvarter Konstgjutaren 1 har färdigställts och fyllts med hyresgäster under våren.
Limhamnsfabirekns fasad år 1915.
2 av 6 År 1915 innehöll den här byggnaden verkstad och tillverkning av allehanda produkter i betong.
Gruppbild på arbetsstyrkan 1906.
3 av 6 Hela arbetsstyrkan i Skanskas fabrik på Cementen, Limhamn år 1906.
Fabriksgården år 1940 och nytillverkade avloppsrör.
4 av 6 Fabriksgården är 1940 fylld av nytillverkade avloppsrör som var en stor produkt från Limhamnsfabriken under flera decennier. De ersatte tidigare generationers gjutjärns- och stengodsrör.
Fabriksområdet från ovan år 1946.
5 av 6 En utsikt över Skanskas fabriksområde på Limhamn år 1946.
Några arbetare står vid rörtryckningsmakinen och arbetar.
6 av 6 På bilden tagen runt år 1900 pågår rörtryckning: en cementblandning pressas under tryck till ihåliga korvar som kapas i önskade rörlängder. Maskinerna drevs av en ångmaskin via ett spelverk i taket.

Utvecklingen på Limhamn utanför Malmö är en spännande spegling av Sveriges framåtskridande: från 1800-talets industrialisering, över världskrig och miljonprogram till en framtid med människan i centrum.

I mer än 120 år har Skanska haft verksamhet i området som kallas ”Cementen”, länge en plats för tung industri. Idag är marken sanerad och rymmer företagets största bostadsprojekt i regionen på många år. Här byggs nästan 900 lägenheter i olika upprättelseformer, ett tacksamt tillskott till bostadsbristens Malmö och pittoreska, populära Limhamn.

Stort inslag av hyresrätter

– I Cementen finns ett stort inslag av hyresrätter som vi ser ett stort behov av. Hit flyttar de som söker ett flexibelt boende: yngre och barnfamiljer men också äldre som flyttar ifrån sina villor för att bo mer bekymmersfritt. Då frigörs också eftertraktade småhus i området, säger Peter Halling, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Skanskas nyligen färdigställda hyreshus ligger i kvarteren Konstgjutaren och Vaxformen, namn med tydlig referens till historien. Husen får lekfulla takprofiler som sänder en blinkning tillbaka i tiden till de gamla industribyggnadernas form. 

”Limhamnskungen” och Skanskas grundare

Sagan börjar år 1887 då Skanska grundades av ingenjören Rudolf Fredrik Berg. Han kom från Stockholm till fiskeläget Limhamn som varit plats för kalkbrytning och utskeppning av kalk sedan medeltiden. Han var en orädd visionär och såg potential till betydande expansion. Rudolf Fredrik Berg var under sin livstid med och grundade ett 40-tal företag och Skånska Cementgjuteriet, idag Skanska, var ett av dem.

– På bara några årtionden förändrade han den lilla fiskebyn till ett modernt industrisamhälle med mängder av arbetstillfällen. Han värnade om sina arbetare på ett faderligt sätt med pension, sjukvård, utbildning och arbetarskydd. Man kallade honom ”Limhamnskungen”, han blev superkändis i Skåne och slutade som en av Sveriges stora industriprofiler.

Det berättar Magnus Ljungberg, projektchef för kommersiell projektutveckling i Cementen och inläst på historien efter intresserat grävande i fastighetsregister och Skanskas egen historiska dokumentation.

Genom världskrig och miljonprogram

Starten var tillverkning av mönstrade golvplattor i betong och fasadornament för dåtidens tjusiga stadsfastigheter, men Bergs visioner var större än så. Platsens omvandling under det kommande seklet blev en spegling av hela Sveriges utveckling.

– Från ganska enkla fabriker och omständigheter gick man över till storskalig utveckling och innovation. Under de båda världskrigen expanderade verksamheten tack vare beställningar av stora offentliga projekt runtom i landet. Miljonprogrammet betydde ytterligare utbyggnad, med masstillverkning av prefabricerade väggar och bjälklag. I stort sett allt som går att göra i betong har tillverkats här och gått på export till hela världen, säger Magnus Ljungberg.

Men varje storhetstid har sitt slut. I takt med att det industriella Sverige monterades ner krympte även verksamheten på Limhamn. Synen på användningen av kustlinjen skiftade, från industriell prioritet till individuell livskvalitet. Vid landets strandkanter görs plats för bostäder som ger människor närhet till vattnet och vyerna.

Slutet – och en ny början

Och så kom det sig att även Cementen fick en ny detaljplan med bostäder i fokus. 2018 startade bygget med nästan alla Skanskas enheter i regionen i ett gigantiskt teamwork. Hyresgäster och bostadsrättsköpare flyttar efter hand in i miljöcertifierade, moderna hem med inslag som solceller och sedumtak.

– De bor jättefint här, ett stenkast från kajkanten. Närmsta granne åt ena hållet är det gröna Limhamnsfältet och i andra änden ligger gamla Limhamn. Resten är vyn ut mot Danmark och Öresundsbron. Från inhägnad och förorenad industrimark har vi öppnat upp för allmänheten att ströva fritt mellan vattnet och den gamla bebyggelsen, säger Peter Halling.

Så tar mer än hundra år av industrihistoria sin ände, medan Cementen står klart att påbörja en ny saga.

Senast uppdaterad: 2020-08-26

Rekommenderad läsning