c

Nya Karolinska Solna framgångsrikt överlämnat – en milstolpe för projektet

Nu är hela huvudbyggnaden i ett av Europas mest hållbara och moderna sjukhus överlämnad till kunden – i tid och för en fast kostnad. I de senast överlämnade delarna kommer bland annat högspecialiserad inflammations- och infektionsvård att flytta in under 2018.

Att bygga Nya Karolinska Solna är ett jätteprojekt. Bara sett till ytan är det att jämföra med nästan 2 700 medelstora villor. Till det kommer mycket komplicerade installationer och teknik. Trots det kunde huvudbyggnaden nu överlämnas på den dag som avtalet slog fast 2010.

- Jag känner en oerhörd stolthet över det här projektet. Det är stort och komplicerat och involverar många olika grupper av människor. Snart kommer alla som bor i Stockholms län ha tillgång till högspecialiserad vård för de svårast sjuka, säger Ulf Norehn, vd för Swedish Hospital Partners.

NKS huvudbyggnad färdigställd

I och med att byggnaden är färdigställd kan Karolinska Universitetssjukhuset påbörja arbetet med att flytta över stora delar av sin verksamhet i Solna till de nya sjukhusbyggnaderna. De första patienterna i de nyligen överlämnade byggnaderna kommer att tas emot under 2018. Delar av NKS har redan flyttat in. För ett år sedan flyttade Tema Hjärta och Kärl samt Tema Barn- och Kvinnosjukvård in.

Ytterligare en byggnad ingår i projektet. Det är en behandlingsbyggnad som ligger norr om själva huvudbyggnaden. Den färdigställs årsskiftet 2017/2018 och där kommer större delen av cancervården att bedrivas. Det är den sista byggnaden inom NKS projektet.

Anläggningen kommer sedan att förvaltas av Skanskas projektbolag Swedish Hospital Partners som med hjälp av Coor kommer att driva och underhålla sjukhuset fram till 2040. Avtalet om NKS skrevs 2010. Sedan dess har Skanska byggt sjukhuset till en fast kostnad om 14,5 miljarder. Landstinget har sedan dess gjort ett antal tilläggsbeställningar om 1,7 miljarder.

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Rekommenderad läsning