c

Nya Karolinska Solna – förtydliganden till SVT:s inslag 25 juni 2018

Med anledning av SVT:s inslag i Aktuellt den 25 juni finns här en kommentar till inslaget och hur Skanska redovisar vinster för Swedish Hospital Partners (SHP) och byggprojektet.

I inslaget frågar SVT:s reporter Skanskas koncernchef Anders Danielsson och Swedish Hospital Partners (SHP) VD Ulf Norehn om hur mycket Skanska tjänar på NKS projektet. I inslaget framstår det som att ingen av dem kan svara på frågan. Det är missvisande då båda de under långa intervjuer redogjort för både OPS-upplägget och den finansiella lösningen.

När Anders Danielsson svarar att Skanska inte kommenterar vinstmarginal per projekt syftar han på byggmarginalen för Skanska Healthcare som har uppdraget att bygga NKS. Skanska har som generell princip att inte kommentera resultat för enskilda projekt, med tiotusentals projekt skulle det bli en ohållbar redovisning samt att redovisningen per projekt skulle variera från år till år eftersom Skanska får betalt vid leverans av olika delmoment.

Den siffra på 240 miljoner som reportern hänvisar till är vinsten för projektbolaget som finns angiven i Skanskas årsredovisning för 2017 (sid 137). Resultaten för samtliga OPS-projektbolag redovisas i Skanskas årsredovisning, men projektbolagen gör också separata årsredovisningar. Dessa två följer olika regelverk, det är anledningen till att siffrorna skiljer sig åt. Den fråga Ulf Norehn får gäller siffran i Skanskas årsredovisning vilken han inte kan svara på. Han hänvisar istället till SHP:s egna redovisning.

Som Skanska tidigare har kommunicerat är den högsta möjliga vinsten för SHP 5,5 miljarder på kontraktets totala värde på 52 miljarder kronor under mer än 30 år. Den innebär att vinsten för projektbolaget kan variera från år till år. Vinsten delas sedan mellan delägarna Skanska och Innisfree. Resultatet för SHP blir klart först 2040 eftersom det bygger på att SHP levererar de funktioner som SLL har beställt. Alla eventuella avvikelser innebär avdrag, det vill säga mindre pengar till projektbolaget. Detta skulle kunna ske om SHP till exempel inte lever upp till något av kraven om tillgänglighet.

Information om möjlig vinst kan även läsas på www.skanska.se/nksimedia#vinst

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Rekommenderad läsning