c

Nu presenteras reformförslagen i Omstartskommissionen där Skanska medverkar

I veckan presenterade Omstartskommissionen sin slutrapport innehållandes en rad viktiga förslag för hur vi snabbt och hållbart kan få Sveriges hjul att snurra igen efter pandemin.

Skanska Sveriges vvd Alexandra Lauren deltog vid lanseringen av Omstartskommissionen.

Under våren tillsattes Omstartskommissionen under ledning av Stockholms handelskammare. Syftet var att arbeta fram och samla de bästa idéerna för att återigen få igång landets ekonomi. Förslagen har nu presenterats i en rapport fördelade på tio kapitel, där varje kapitel representerar ett politikområde. 

Skanska medverkade i sju av arbetsgrupperna som ledde fram till kapitlen. Alltifrån digitalisering till finanspolitik avhandlades. Särskilt viktigt för oss var att bidra med förslag kring hur vi ytterligare kan driva på mot ett hållbart samhälle, en mer välfungerande bostadsmarknad och satsningar på infrastruktur.  

I veckan presenterade Omstartskommissionen sin slutrapport innehållandes en rad viktiga förslag för hur vi snabbt och hållbart kan få Sveriges hjul att snurra igen efter pandemin. Flera av förslagen lyftes på förmötena under våren av Skanskas representanter i arbetsgrupperna.  

Det handlar till exempel om flera förslag i kapitlet om bostäder. Där poängteras vikten av sänkta trösklar in på bostadsmarknaden som idag är särskilt höga för unga, nyanlända och förstagångsköpare. Trösklarna behöver sänkas genom förändrade regler kring amorteringskrav, bolånetak och kalkylräntor. Även på hyresmarknaden krävs mer flexibilitet i dagens kösystem och kring inkomstkrav. Fler förslag är förändrad fastighetsskatt, lägre flyttskatter och att vässa flera regelverk så att de underlättar bostadsbyggandet. 

Även kapitlet om infrastruktur innehåller intressanta förslag som till exempel att gå vidare i arbetet med nästa elvägspilot samt satsningar på upprustning av existerande kollektivtrafik och stambanor. 

Förhoppningen är att reformerna kommer att tas i beaktande av regeringen och/eller oppositionen i höstens kommande budgetförhandlingar. Skanska kommer att fortsätta vara en aktiv del av samtalet om förslagen i rapporten.

Ingen aktör som deltagit håller med om eller kan ta ställning till allt som föreslås i rapporten utan den ska ses som underlag för fortsatt diskussion. För behovet av en fortsatt hållbar samhällsutbyggnad är stort. Byggindustrin är en motor för samhällsekonomin när samhället öppnar upp igen. Sverige måste fortsätta satsa på hållbarhet – det kommer att bli vår styrka efter krisen.

Senast uppdaterad: 2020-08-20

Rekommenderad läsning