c

Nätverket som skapar trygghet

Hon hör till en liten skara kvinnliga hantverkare i en bransch som fortfarande lockar mest män. Ändå har Anna Krusensten aldrig känt sig ensam. Med Skanskas nätverk för kvinnor i ryggen finns det alltid någon att vända sig till.

Annas väg in i yrket var via gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och praktik på Skanska. ”Jag tycker om att röra på mig så det här yrket passar mig perfekt.”

Det är 20 år sedan Skanskas affärsnätverk för kvinnor, AKS, startade. Tanken var att göra det enklare att vara kvinna i en bransch där nästan alla var män. Nätverksträffarna erbjöd en chans att utbyta erfarenheter och idéer, skapa kontakter och hitta förebilder inom företaget. Det är fortfarande grundsyftet, men frågorna har breddats genom åren.

– AKS speglar samhällets utveckling och hur vi vill vara i Skanska i dag. Det handlar inte bara om jämställdhet mellan könen utan om mångfald och inkludering i stort. Vi jobbar för att allas kompetenser ska komma till sin rätt oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller bakgrund, förklarar Carina Johansson som är AKS ordförande vid sidan om rollen som ekonom och administratör på Region Väg och Anläggning Syd.

Bättre stämning

Men det finns ett område där behovet fortfarande är stort av att ta upp frågor om att vara kvinna på arbetsplatsen. Anna Krusensten, 23 år, är träarbetare i Göteborg och medlem i AKS-Y, en speciell nätverksgren som startade 2013 för att ge Skanskas yrkesarbetande kvinnor möjlighet att träffas.

– Jag tycker att det är jättebra att nätverket finns. Det är en stor trygghet att veta att man kan höra av sig om man behöver råd eller har problem, säger Anna som just nu jobbar på Makrillen i Göteborg där Skanska bygger ett nytt bostadskvarter runt SKF:s gamla fabriker.

Trots att andelen kvinnor ökat stadigt på Skanska, den senaste noteringen är 33 procent, är andelen yrkesarbetande kvinnor fortfarande bara 2,5 procent. Det är bättre än branschsnittet, som ligger runt 2 procent enligt fackförbundet Byggnads, men ändå en försvinnande liten del av alla anställda.

– Det är ett tungt och ibland slitsamt yrke, och det kanske skrämmer bort en del tjejer. Rent fysiskt har killar lättare att klara jobbet, men det finns ju massor av hjälpmedel i dag. Och jag tror personligen att det blir bättre stämning på arbetsplatsen om det är blandat, säger Anna.

Passar perfekt

För att locka fler tjejer till branschen har Skanska startat ett lärlingsprogram för kvinnor som erbjuder en betald yrkesutbildning för de som vill byta bana i livet. Annas väg in i yrket var via Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och praktikplats på Skanska.

– Jag tycker om att röra på mig, skapa och jobba med kroppen, så det här yrket passar mig perfekt, säger hon.

Många blir förvånade när de får höra vad hon jobbar med och ibland får hon frågor om jargongen på bygget, men Anna säger att hon aldrig känt sig diskriminerad på sin arbetsplats.

– Jag har hört från de äldre att det var mer så förr, men jag upplever att vi har en skön stämning på Skanska. De enda gångerna jag känner att jag sticker ut är när vi ska bära material och jag inte orkar lika mycket. Men det tror jag ingen tänker på mer än jag.

Fokus på värderingar

Skanskas fokus på mångfald och inkludering är ingen slump utan ett prioriterat område där AKS bidragit genom åren. Några av de frågor nätverket jobbat med är gemensamma byggbodar med separat omklädningsrum, arbetskläder för kvinnor i projekt, varselkläder för gravida och funktionsvariationer.

– Det handlar ju i slutändan om hur vi kan se till att alla trivs på arbetsplatsen. Hur vi män och kvinnor kan hjälpas åt och skapa en miljö där alla hittar sin givna plats, säger AKS ordförande Carina Johansson och avslutar:
– Sedan tror jag de flesta tycker att det blir roligare att jobba när vi har en större mix på arbetsplatserna. Det blir bättre samtalston, fler idéer och nya perspektiv, och det vinner alla på.

Fakta

AKS står för Affärsnätverk för kvinnor och de som identifierar sig som kvinnor i Skanska. Nätverket bildades år 2000 på uppdrag av Skanskas ledningsgrupp i Sverige.

I dag finns det fyra geografiska nätverksgrupper, Norr, Väst, Syd och Mellansverige samt en grupp för kvinnliga yrkesarbetare, AKS-Y.
Nätverkets mål är att lyfta fram kvinnliga förebilder, göra Skanska mer attraktiv som arbetsgivare för kvinnor samt verka för att attrahera kvinnor till traditionellt mansdominerade befattningar och chefspositioner.

2003 var 20 % av alla anställda i Skanska Sverige kvinnor. Andelen kvinnor i chefsposition var 3 %.

2021 är 33 % av alla anställda i Skanska Sverige kvinnor. Andelen kvinnor i Skanskas ledningsgrupp är 44 %. Andelen regionchefer är 30 %.

Senast uppdaterad: 2021-03-05

Rekommenderad läsning