c

Nattjobb på en av landets mest trafikerade vägar

När Trafikverkets stora vägar ska asfalteras, så sker det av säkerhetsskäl på nätterna. Steve Tingström och Artur Sarkisjan var med i arbetet vid Hallunda utanför Stockholm, där tre körfält och vägren fick ny beläggning.

Under de tre veckor som arbetet pågick blev det 12 intensiva nattskift med mycket personal, maskiner, asfaltbilar och hård tidspress.
Under de tre veckor som arbetet pågick blev det 12 intensiva nattskift med mycket personal, maskiner, asfaltbilar och hård tidspress.
När allt är förberett och platschefen säger ”kör” finns ingen återvändo. Frästa hål måste fyllas och varma asfaltmassor väntar inte.
När allt är förberett och platschefen säger ”kör” finns ingen återvändo. Frästa hål måste fyllas och varma asfaltmassor väntar inte.
Nattjobb är tufft, det är mindre trafik men stressigare för medarbetarna säger Steve Tingström
Nattjobb är tufft, det är mindre trafik men stressigare för medarbetarna säger Steve Tingström

- På vägar med mycket trafik är det säkrare att jobba på nätterna. I uppdrag för Trafikverket är det nästan alltid så, säger arbetsledare Artur Sarkisjan.

Riskinventering och trafikanordningsplan

Arbetet i Hallunda skulle ske på en av landets hårdast trafikerade vägar, och under asfaltläggarnas mest arbetsintensiva tid. Därför fick rutinerade Steve Tingström gå in som platschef. Till vardags är han områdeschef inom Skanska Industrial Solutions.

- Jag har varit i branschen sedan 1974 och tycker att det är trevligt att ta något projekt ibland, säger Steve.

Steve utförde riskinventeringen som var komplicerad och tidskrävande, bland annat med tanke på vägens utformning, broar och höga lastbilsflak.

- Vi gjorde en TA, en trafikanordningsplan, som ska skickas in till Trafikverket minst tre veckor i förväg och måste vara godkänd innan vi får gå ut på vägen, säger Steve.

Säkerheten kommer först

Under de tre veckor som arbetet pågick blev det 12 intensiva nattskift med mycket personal, maskiner, asfaltbilar och hård tidspress. Trafikverket tillåter arbete på vägen klockan 22.00-05.00, vilket kallas spärrtid. Skyltningen får inledas en timme innan, klockan 21.00.

- Som platschef gör jag tre kontroller under varje skift. När skyltningen satts ut, under tiden arbetet pågår och när skyltarna plockas in. Ingen får gå ut på vägen innan avspärrningarna är avsynade och godkända.

- Vi använde det som kallas tung skyltning, 5-6 lastbilar med buffert, och jobbade även med att smalna av körfältet till fastställda mått. Det lades kontinuerligt ut gupp som farthinder i filen där trafiken gick. På det sättet fick vi ner hastigheten till 30 kilometer i timmen förbi arbetsområdet, säger Steve.

Intensivt arbete mellan 22.00-05.00

Asfaltläggarna behöver utrymme för att kunna jobba, men det ska också finnas plats för maskiner och asfaltbilar. Självklart gäller att alla på arbetsplatsen måste ha varselkläder, hjälm och glasögon. När allt är förberett och platschefen säger ”kör” finns ingen återvändo. Frästa hål måste fyllas och varma asfaltmassor väntar inte.

- De som fräser bort den gamla asfalten börjar klockan 22.00 och är klara vid tvåtiden. Läggarlaget kör mellan klockan 23.00-04.00. Under den tiden kan de inte lämna området, men toaletter finns och de kan byta av varandra, säger Steve.

Passen möter arbetstidslagens §15 om arbete högst fem timmar i följd. När det gäller mat på natten finns olika rön, en del vill ha och andra inte, eftersom matsmältningen påverkas.

- För egen del äter jag ordentlig middag innan jag börjar arbetspasset. Arbetslaget som vi hyrde in från Skåne hade med sig en liten grill för korv och hamburgare, det var perfekt. Själv brukar jag ha med frukt och morötter. Vatten måste man också ha med sig, och kaffe såklart, säger Artur.

Ju närmare morgonen det lider, desto mer ökar stressen för arbetsledarna.

- Klockan 05.00 måste vi vara klara, annars riskerar vi höga böter. När trafiktrycket ökar kan det även ske olyckor, säger Artur.

- Som chef får man ha is i magen. Vi måste hinna lägga igen allt som är fräst och få in rätt mängd asfalt. Det är stressigt, det går inte att komma ifrån, konstaterar Steve.

Att hantera tröttheten

Även om tempot är högt under arbetspasset så känner alla som har jobbat natt till tröttheten som kommer runt klockan 04.00. Den som har långt att köra kan behöva ta en sovpaus först.

- När jag kommer hem springer jag direkt till sängen och lägger mig. Sedan blir det frukost eller lunch när jag vaknar. Jag tycker att det är skönt att jobba natt eftersom det är lugnare i trafiken. Det som är tråkigt är att man inte träffar familjemedlemmarna så mycket under de här veckorna. Det kan också vara besvärligt för en del att ställa om mellan dag- och nattpass, säger Artur.

Steve håller med om att dygnsomställningen inte är enkel. Men alternativet vore sämre.

- Om vi gick ut på dagen skulle det bli köer på flera mil, hela Stockholm skulle korka igen värre än vanligt… Nattjobb är tufft, det är mindre trafik men stressigare för medarbetarna. Man får ta in vana yrkesmedarbetare som hållit på med det här i många år, säger Steve.

Framgångsfaktorer för ett lyckat säkerhetsarbete

  • Gör en noggrann riskinventering.
  • Prata med alla medarbetare om arbetsmiljön och vikten av skyddsutrustning.
  • Ansvarig som övervakar aktivt hela arbetspasset.

Arbetet vid Hallunda slutfördes enligt plan och utan incidenter.

Senast uppdaterad: 2019-01-02

Rekommenderad läsning