c

Nationalmuseum vinner ROT-priset

Renoveringen av Nationalmuseum har utsetts till årets vinnare av ROT-priset, Stockholms Byggmästareförenings årliga utmärkelse till bästa renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Priset delades ut på den 24 maj vid en ceremoni på Kulturhuset i Stockholm.

Renoveringen av Nationalmuseum pågick under åren 2014-2018. En viktig anledning till det goda resultatet är ett gott samarbete.
1 av 2 Renoveringen av Nationalmuseum pågick under åren 2014-2018. En viktig anledning till det goda resultatet är ett gott samarbete mellan alla inblandade parter.
Skanska delar ROT-priset beställaren Statens fastighetsverk och arkitekten Wingårdhs arkitekter. 2019 för Nationalmuseum
2 av 2 Överst från vänster: Christina Lindén, Skanska, Robert Bergsten, Skanska, Per Hellman, Skanska, Josefin Larsson, Wingårdhs. Nedre raden från vänster: Helena Thomann, Statens fastighetsverk, Fredrik Johansson, Skanska och Stefano Mangili, Wingårdhs

Priset delas med beställaren Statens fastighetsverk och arkitekten Wingårdhs arkitekter. På plats från Skanska för att ta emot priset, av föreningens ordförande Anna-Greta Leijon, var Fredrik Johansson, Per Hellman, Christina Lindén och Robert Bergsten som alla har arbetat i projektet.

Vi har jobbat med Statens fastighetsverk i många år och haft flera projekt på Riddarholmen och i Gamla Stan. Varje projekt har haft något som varit väldigt specifikt och komplicerat. Nu fick vi alla sådana saker i ett och samma hus, säger Victor Verboog, tidigare distriktschef i Hus Stockholm Syd och ansvarig för projektet.

I juryns motivering står bland annat:

”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.....Slutresultatet visar uppe en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass.”

Renoveringen av Nationalmuseum pågick under åren 2014-2018. Ett komplext projekt som vuxit under resans gång, vilket krävt en hel del av alla inblandade parter. En viktig anledning till det goda resultatet är ett gott samarbete där såväl Skanskas projektorganisation som beställare, arkitekter, underentreprenörer och leverantörer medverkat till att arbetena blivit klara i tid. Nya Nationalmuseum invigdes som planerat i oktober 2018.

Läs mer om ROT-priset på Stockholms Byggmästareförenings webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-05-24

Rekommenderad läsning