c

#Metoo skapar förändring hos Skanska

Hashtaggen #Metoo sände en chockvåg genom svenskt näringsliv i höstas. Även i byggbranschen flöt hundratals vittnesmål om sexuella trakasserier, exkludering och härskartekniker upp till ytan. Nu berättar Skanska hur man går från medvetenhet till förändring.

Skanska Sveriges mångfaldschef Monica Westerberg deltar i en paneldebatt på Business Arena på ämnet ”Hur agerar branschen i spåren efter #metoo?”

- #Metoo blev en väldigt stark rörelse som satte ord på saker och ting som varit svåra att berätta tidigare. Många kvinnor fick en röst och blev lyssnade på för första gången och det är så otroligt viktigt. Det som är intressant nu är vad som kommer efter detta: hur skapar vi verklig förändring?

Det säger Skanska Sveriges mångfaldschef Monica Westerberg, som kliver upp på scenen på Business Arena i Göteborg den 10 april för att debattera hur #Metoo får en fortsättning i form av faktiska förändringar och bättre arbetsvillkor. Hon talar med bland annat Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till uppropet #sistaspikenikistan som samlade berättelser från kvinnor i byggbranschen.

- Det är klart att man blev chockad över omfattningen. Men medan medie- och kultursektorn blev tagna på sängen har flera i vår bransch, med många mansdominerade arbetsplatser, jobbat med de här frågorna ett tag. Det var en bekräftelse på att vi på Skanska gjort rätt prioriteringar men också att vi behöver jobba ännu hårdare.

Bränsle till brasan

På Skanska gav uppropet ytterligare energi till ett redan pågående förändringsarbete kring mångfald, inkludering och kulturen på arbetsplatserna.

- Metoo har givit bränsle till brasan och lyft de här frågorna ännu högre upp på agendan. Vår målbild är en inkluderande kultur där du alltid ska veta att dina kollegor säger ifrån om något händer dig. Du ska också känna trygghet i att det finns tydliga rutiner för vart du vänder dig om du blivit utsatt och vilka åtgärder som vidtas.

Förändringsarbetet sker på alla nivåer. Skanskas ledning och regionledningar har under 2017 utbildats om omedvetna fördomar och exkluderande beteenden. Arbetet fortsätter nu ute i distrikten och byggprojekten, där bland annat etiska dilemman regelbundet tas upp till diskussion för att hålla frågorna kvar på agendan.

Om trakasserier ändå skulle inträffa står chefer, HR-ansvariga, ett etiskt råd och en ”hotline” via telefon och e-post redo att ta emot anmälningar som hanteras skyndsamt.

Vi har ett långtgående ansvar

Monica Westerberg trycker också på frågans betydelse för Skanskas affär. Stora ansträngningar görs för att rekrytera en större mångfald överlag, som speglar samhället och möter kundernas behov.

- Vi behöver så mycket bra kompetens. Då måste vi kunna behålla och utveckla dem vi rekryterar så att de inte slutar av fel anledning.

Hur långt går företagens ansvar för hur individer uppför sig på arbetsplatsen anser du?

- Ansvaret ligger på oss som arbetsgivare att ha en arbetsmiljö där alla känner sig trygga. Då krävs sunda värderingar, ett gott ledarskap och tydliga riktlinjer för vad som gäller. Vi har ett långtgående ansvar att göra våra värderingar kända och säkerställa att de efterlevs.

Senast uppdaterad: 2018-04-06

Rekommenderad läsning