c

Med dubbla spår kan tågen alltid gå

I Helsingborg går ett unikt järnvägsprojekt snart i mål. Med dubbla spår och rakare räls blir tågtrafiken både säkrare och snabbare, och i anslutning till bygget har grodorna vid Ödåkra sjö fått ett eget hotell.

Tåg på nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria.
1 av 3 Järnvägsprojektet med dubbelspår mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg startade 2020. Projektet innebär en ökad kapacitet av resor och transporter.
Kuperat landskap med jord och växtplanteringar mellan tågspår.
2 av 3 Mellan spåren har Skanska skapat ”Kattarps fjärlisbackar”, ett kuperat landskap av återvunnen jord. Växter, död ved och stenrösen ger insekter goda förutsättningar att leva på platsen.
Porträtt på Stefan Svensson, projektchef på Skanska.
3 av 3 Stefan Svensson är projektchef på Skanska.

Inom kort slutbesiktigas det stora järnvägsprojekt som Skanska har utfört på uppdrag av Trafikverket mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg. Det startade april 2020 och har involverat cirka 5 000 medarbetare. Som mest sysselsatte projektet 500 personer i Skanskas och Trafikverkets organisationer. 

Projektet omfattar ett dubbelt järnvägsspår som ökar kapaciteten av resor och transporter. Med två spår behöver tågen inte invänta mötande tåg, farliga korsningar med bommar har byggts bort, kurvor har rätats ut och stationsområden har rustats upp och byggts om.

– Det pratas mycket om att tågen kan köra fortare nu och komma snabbare fram, men viktigare än hastigheten är driftssäkerhet och kapacitet. Nu kan tågen alltid gå, säger Stefan Svensson, som är projektchef och den hos Skanska som ansvarat för arbetet.

Projekt med många utmaningar

När projektet avslutas kommer det vara en månad före utsatt tid. Och det trots att det startade med ett par månaders försening, på grund av politiska överväganden.

– Ja, det är smått otroligt, med tanke på alla utmaningar vi stött på under resan. Men vi visste från start att den absolut viktigaste faktorn för vår beställare var tiden. Så vi hade bestämt oss för att vad som än händer ska vi hålla deadline och den attityden har vi burit med oss.

En av de utmaningar som följde på den försenade starten var att projektet fick drivas då världen stod stilla på grund av pandemin. Det var osäkert om Cementa skulle kunna leverera cement och priset och leveranstider på exempelvis stål har varierat extremt över projekttiden. Dessutom var projektet utsträckt över 24 kilometer och pågick längs hela sträckan hela tiden.

– Extremt många väldigt stora saker har hänt. Men det absolut svåraste var de planerade totalavstängningarna som vi skulle utnyttja. Stoppen planeras och godkänns två år i förväg. Antingen var vi då i fas och kunde utnyttja dem, eller så skulle vi få vänta och ansöka om nya två år senare, säger Stefan Svensson.

Tre attitydmätningar med boende

Ett så här stort projekt innebär även påfrestningar på närområdet och lokalbefolkningen. Men även där får arbetet väl godkänt. Trafikverket har genomfört tre attitydmätningar som undersökt kännedomsnivån om projektet och inställningen till det.

– Undersökningarna visar att folk har blivit mer och mer positiva även om vi har stört mer. Med ganska små medel har vi varit bra på att informera och vi har varit effektiva och försökt störa så lite som möjligt.

Bra samarbete viktig nyckel

Den främsta anledningen till att arbetet har fungerat så bra är enligt Stefan Svensson ett mycket bra samarbete mellan Skanska och Trafikverket. Även när de har sett olika på saker har de satt projektet i första rummet och enats. 

– Det här är faktiskt första gången som jag jobbar med Trafikverket under mina 18 år på Skanska, och jag hade förstått att det kunde bli jobbigt och omständligt. Järnväg är dessutom speciellt, inte minst på grund av säkerhetsskäl med tåg som kör förbi i hög hastighet och ledningar med 20 000 volt. Mycket blir tungrott med alla säkerhetsrutiner. Men vi har gjort det genomförbart tillsammans.

Stefan Svensson vill framhålla Trafikverkets huvudansvariga på plats, som från start visste att de ville samarbeta och efter hand har utvecklat samarbetet med Skanska.

– Att vi på ledningsnivå har haft ett bra samarbete och sett till projektets bästa har sipprat långt ut i organisationen. Det ska vi vara stolta över och nu tror vi stenhårt på att jobba ihop även framåt.

Trafikverkets projektledare Helena Thysell Persson instämmer:

– Vi är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit under de gångna nästan fyra åren.

Även inom Skanska har olika delar samarbetat för projektets bästa och velat bidra med resurser. Det har varit viktigt, inte minst under perioder då arbetet gått på högvarv. Nästan alla olika delar av Skanskas verksamhet har varit med och bidragit i projektet.

Nya platser för grodor och insekter

Parallellt med bygget har fokus på cirkularitet och miljöfrågor varit i högsta grad levande. Det har utöver återanvändning av material handlat om en hållbar masshantering och att värna om biologisk mångfald. Det har bland annat resulterat i ett grodhotell vid Ödåkra sjö, där en övervintringsplats byggts av överblivna stenar. Fladdermöss som jagar över spåret har fått skärmar uppförda så att deras ekolod styr dem säkert förbi tågen.

Även en några fotbollsplaner stor triangelformad yta, instängd mellan järnvägsspår, kommer till dubbel nytta. Utbyggnaden av ett stationsområde krävde att en del mark skogades och då behövde insekterna där en ny plats att bo. I triangeln mellan spåren har nu nästan 100 000 m3 jord återanvänds till ett kuperat landskap. En expert på ämnet har sett till att ”Kattarps fjärilsbackar” fått väl utvalda växter, död ved och stenrösen för att insekterna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att leva på platsen.

Snart stänger Stefan Svensson boken för detta projekt och han är full av tillförsikt:

– I april har vi de sista två besiktningarna av totalt 227. Nu ska det bli perfekt in i mål.

Text: Maud Lindholm

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Rekommenderad läsning