c

Malmöprojekt visar vägen inom riskfyllt område

Godshantering, lastning och lossning är tillsammans med lyftoperationer de mest riskfyllda områdena för allvarliga olyckor inom Skanskas verksamhet. Efter flera år av systematiskt arbete är projekt Cementen vid Limhamns sjöstad föredöme och inspiration till de nya nationella arbetssätt som infördes vid årsskiftet.

”Samordning och kommunikation är a och o. Vi försöker involvera alla i ett tidigt skede och lösa saker – tillsammans. Vi hjälper varandra. För alla är beroende av att få leveranserna så att bygget inte avstannar" , säger Katarina Aarnio.
1 av 2 ”Samordning och kommunikation är a och o. Vi försöker involvera alla i ett tidigt skede och lösa saker – tillsammans. Vi hjälper varandra. För alla är beroende av att få leveranserna så att bygget inte avstannar", säger Katarina Aarnio.
När projektet är klart kommer tusen nya bostäder att stå klara på den plats där Skanska grundades en gång i tiden.
2 av 2 När projektet är klart kommer tusen nya bostäder att stå klara på den plats där Skanska grundades en gång i tiden.

När projektet är klart kommer tusen nya bostäder att stå klara på den plats där Skanska grundades en gång i tiden. Men innan dess ska alla medarbetare, varje dag under flera års tid komma hem välbehållna.

Parallella delprojekt

Med sju delprojekt som löper parallellt är maskiner och människor i konstant rörelse – och varje dag sker ett stort inflöde av materialleveranser.

Sedan projektstarten 2018 har Katarina Aarnio tillsammans med logistikgruppen varit spindeln i nätet som spunnit logistiktrådarna.

– Samordning och kommunikation är a och o. Vi försöker involvera alla i ett tidigt skede och lösa saker – tillsammans. Vi hjälper varandra. För alla är beroende av att få leveranserna så att bygget inte avstannar.

Praktiskt sker det genom dagliga logistikmöten med arbetsledarna för varje delprojekt. På så vis känner var och en till den andres leveranser. Morgonen därpå förmedlar arbetsledaren vidare informationen till sina respektive lag.

– Innan projektet drog i gång genomfördes en workshop där alla var med och bidrog till den logistikplan som vi sedan haft som grund. Genom leveranskalendern vet vi varje dag vad som är på gång. Om två lastbilar kommer för att lasta av i samma zon håller vakten ena lastbilen utanför tills den första är klar. Mottagningskontrollen har varit en viktig faktor.

Skyltning och avspärrning

För projekt Cementen finns ytterligare framgångsfaktorer.

– För att minska trafiken inne på området har vi lossat små paket vid mottagningen utanför grinden. Därefter samordnar och levererar logistikgruppen paketen till respektive projekt. På så vis blir det säkrare, smidigare och vi slipper spill.

Området är också ordentlig skyltat.

– Vi ser till att markera våra lossningszoner väl. Här finns också en övergripande arbetsplatsdisposition, APD, där allt är markerat. Chaufförerna ska alltid veta hur de kör rätt.

En tredje sak Katarina lyfter är tillfälliga avspärrningar.

– I samband med leveranser är vi noggranna med avspärrningar. Ingen ska kunna komma i närheten av lossningsytan. Det är sådant vi samordnar dagen innan, att om vi har ett lyft så spärrar vi av på rätt platser. Allting planeras och kommuniceras i förväg.

Nationellt arbetssätt sedan årsskiftet

Varje dag tar Skanskas arbetsplatser emot ungefär 1 000 transporter. I en kartläggning framkom att 60 procent av företagets potentiella dödsolyckor under de senaste åren är kopplat till lyftoperationer och godshantering, lastning och lossning.

Detta är en viktig anledning till att vi nu tagit fram nya arbetssätt för att stärka oss inom dessa områden, något som bland annat innebär att vi från årsskiftet utser leveranssamordnare på samtliga av våra arbetsplatser.

Syftet är att bygga de strukturer som Katarina och hennes kollegor arbetat med sedan 2018.

Är det något ni kan bli bättre på?

– Självklart finns alltid förbättringsområden. Kommunikation är ett sådant. Men jag vill hävda att vi kommit långt. Jag hoppas att vårt arbetssätt kan så ett frö hos andra arbetsplatser. För oss har det varit en resa, där vi alla blivit bättre på att förstå varandra. Jag är stolt över hur långt vi kommit.

Senast uppdaterad: 2020-02-26

Rekommenderad läsning